Hoppa till huvudinnehåll
 

Nära 100 miljoner kronor till arbete med skyddssökande från Ukraina och socialt särskilt utsatta efter pandemin

2022-09-15 - 07:00

50 organisationer får dela på 98,8 miljoner kronor i statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bidragen går till arbetet med att stötta skyddssökande från Ukraina och till insatser för socialt särskilt utsatta efter pandemin.

– Bidragen är oerhört viktiga för organisationer som arbetar med utsatta grupper i samhället och som bedriver verksamhet som gör skillnad i utsatta människors liv på riktigt. Här kan vi återigen se hur civilsamhället tar ett stort ansvar där samhällets skyddsnät inte räcker till, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Det största statsbidraget är på 68,8 miljoner kronor och går till 33 organisationer och fördelas av MUCF på uppdrag av regeringen. Syftet är att stödja civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Insatserna ska särskilt gå till aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapandet av mötesplatser, stödverksamheter och samordning och stöd till frivilliginsatser.

En av organisationerna som får bidrag är Internationella Kvinnoförbundet. Utifrån ett kartlagt behov satsar de på en rad aktiviteter riktade till kvinnor från Ukraina. De ordnar språkcaféer, mötesplatser för barn och vuxna, hälsofrämjande aktiviteter och stöd i kontakt med olika aktörer inom utbildning.

– Det är mycket glädjande att se en så stor spridning på aktiviteter och insatser i ansökningarna och att många olika grupper fångas upp. Internationella Kvinnoförbundet är ett exempel som riktar sig till en speciellt utsatt grupp. De erbjuder mötesplatser där kvinnor och deras barn kan umgås och dessutom få stöd vid språkinlärning och lära sig om hur det fungerar exempelvis på arbetsmarknaden. Det gör att familjerna rustas för att snabbt inkluderas i samhället, säger Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag, MUCF. 

Många av organisationerna har tidigare fått andra bidrag från MUCF, medan vissa får bidrag för första gången. En av dem är MIND som startat Refugee Line, en stödlinje dit människor från Ukraina kan vända sig för medmänskligt stöd på det egna språket. Linjen bemannas av psykologer, psykologstudenter och socionomer med professionell erfarenhet av samtal.

Organisationer som får bidrag för arbetet med skyddssökande från Ukraina: 

 • Sveriges Stadsmissioner: 15 066 004 kr
 • Svenska Röda Korset: 7 000 000 kr
 • Rädda Barnen: 6 300 000 kr
 • Frälsningsarmén: 5 067 000 kr
 • Arbetarnas Bildningsförbund: 4 511 000 kr
 • Equmeniakyrkan: 4 000 000 kr
 • Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan: 4 000 000 kr
 • KFUK-KFUM Sverige: 2 600 000 kr
 • Hela Människan: 2 500 000 kr
 • Romska Ungdomsförbundet: 2 000 000 kr
 • Ukrainska Alliansen i Sverige: 1 994 000 kr
 • RFSL: 1 694 000 kr
 • Internationella Kvinnoförbundet: 1 410 000 kr
 • Hej främling!: 1 102 864 kr
 • Asylrättscentrum: 1 000 000 kr
 • Support Group Network: 997 000 kr
 • Ny Gemenskap: 864 000 kr
 • Årsta Folkets Hus: 800 000 kr
 • Mind: 788 000 kr
 • Internationella Vänner: 760 000 kr
 • Studieförbundet Bilda: 650 000 kr
 • IK Eos: 487 122 kr
 • Föreningen Framtidståget: 446 400 kr
 • Trajosko Drom: 415 000 kr
 • Sensus Svealand: 370 710 kr
 • Folkets Hus Hallunda: 350 000 kr
 • Svenska med baby: 350 000 kr
 • RIFFI, Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion: 300 000 kr
 • Studiefrämjandet: 300 000 kr
 • Ibn Rushd: 220 000 kr
 • Talita: 200 000 kr
 • Allas Lika Värde Förening: 136 900 kr
 • Nya Kompisbyrån: 120 000 kr

Till bidragssidan Insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Det andra statsbidraget som delas ut är på 30 miljoner kronor och fördelas mellan 17 organisationer. Syftet är att stärka organisationernas verksamhet och möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser med anledning av coronapandemin. Bidraget går till civilsamhällets arbete för personer i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan gälla att stötta personer att komma tillbaka in i arbetslivet och stöd med myndighetskontakter, samt hjälp med mat, husrum och samtalsstöd.

Bidraget med anledning av coronapandemin delas ut för femte gången. Verdandi som är en riksorganisation med verksamhet i runt 30 av landets mest utsatta områden och stadsdelar får nu bidrag för första gången. Verdandi riktar sig till hemlösa, isolerade och EU-migranter. De anordnar många olika aktiviteter, bland annat kamratstöd, stöd vid myndighetskontakter och hjälp med inköp av förnödenheter. De driver uppsökande verksamhet för att stötta ensamma människor och särskilt dem med alkohol- eller drogmissbruk.

– Situationen för människor i socialt särskilt utsatta situationer har på många sätt blivit svårare under pandemin. Samhället har blivit mer isolerat och att få tillgång till teknisk utrustning eller hjälp med att fylla i en digital blankett har i vissa fall varit avgörande, inte minst för den som själv blivit sjuk. Verdandi är ett bra exempel på en konkret verksamhet som kombinerar sociala och praktiska insatser för precis rätt målgrupp, säger Marie Pettersson Hallberg.

Organisationer som får bidrag för hjälp-och stödinsatser efter coronapandemin:

 • Svenska Röda Korset: 5 267 870 kr
 • Sveriges Stadsmissioner: 5 267 870 kr
 • Hela Människan: 3 250 000 kr
 • Equmeniakyrkan: 2 250 000 kr
 • Frälsningsarmén: 2 227 500 kr
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige: 2 175 000 kr
 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige: 1 500 000 kr
 • SIOS: 1 310 000 kr
 • Convictus: 1 200 000 kr
 • Frivilligorganisationen Agape Göteborg: 1 000 000 kr
 • Föreningen S:ta Clara kyrka: 1 000 000 kr
 • Läkare i Världen: 950 000 kr
 • Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar: 700 000 kr
 • Verdandi: 600 000 kr
 • Ensamkommandes Förbund: 541 760 kr
 • Internationella Vänner: 460 000 kr
 • LP-Vännernas Kamratförening: 300 000 kr

Till bidragssidan Insatser för socialt särskilt utsatta personer