Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.

2020-09-15 - 07:00

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

Den nya webbutbildningen får positivt gensvar från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen:

– Alla unga har rätt att få den information som de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle. Med faktabaserad kunskap om sex, relationer och hälsa har unga mycket bättre möjligheter att göra egna fria val. 

Utbildningen bygger på innehåll från sajten youmo.se. Här finns givetvis fakta, men också metoder och övningar som ger en större säkerhet i att prata om frågor som kan upplevas svåra och känsliga. I grund och botten handlar det om att unga ska få tillgång till den kunskap och de svar de har rätt till, i trygga samtal med vuxna. 

- I vårt arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor ser vi att unga som är nya i Sverige i mindre utsträckning än andra unga får sina rättigheter tillgodosedda. En del unga utsätts till exempel för sexuella trakasserier och vissa unga lever i familjer där de inte får välja sin partner. I dessa situationer kan trygga samtal med vuxna vara ett stöd där unga kan få vägledning, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

 

Utbildningen, som är helt gratis, tar upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism. Här finns metoder, interaktiva övningar samt möjlighet till reflektion som kan genomföras på egen hand eller i grupp. Hela utbildningen utgår från de ämnesområden som finns på youmo.se., bland annat sex, kroppen, att må dåligt, våld och orättvisor.

– Det finns många engagerade, kompetenta och skickliga vuxna som i sitt arbete möter den här gruppen unga. Med Rätt att veta! kan deras ovärderliga arbete stärkas ytterligare, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Om MUCF:s uppdrag

MUCF har regeringens uppdrag att genomföra informationsinsatser om hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Webbutbildningen Rätt att veta! är tillsammans med yrkesspecifika fördjupningsutbildningar och vägledningen Youmo i praktiken, resultatet av detta regeringsuppdrag. Ladda ner Youmo i praktiken på mucf.se.

Uppdraget genomförs i samarbete med UMO, som driver sajten youmo.se. Youmo.se är en sajt med information om kroppen, sex och hälsa på arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska. Ta del av innehållet på youmo.se.

Läs mer om utbildningen här:

https://www.mucf.se/youmo-ratt-att-veta

Gå utbildningen här:

https://mucf.learnifier.com/

Kontaktuppgifter

Presstjänst MUCF: 010-160 10 20 eller press@mucf.se

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagens pressekreterare: Nicole Goufas 08-405 10 00 eller 073-08 57 588.