Youmo & Rätt att veta!

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se och vår utbildning Rätt att veta!

Illustration från Youmo i praktiken. Flera ungdomar visas på bilden.

Youmo.se

youmo.se finns information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar. Sajten vänder sig till unga nyanlända och allt innehåll finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem. 

Rätt att veta! 

Med utgångspunkt i youmo.se har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta! Vi utbildar yrkesverksamma som möter unga nyanlända, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, familjehem. Utbildningarna sker tillsammans med en lokal samarbetspartner. Här kan du se vilka städer vi besöker under 2019

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se. 

Webbutbildningar

För dig som inte gått våra utbildningar eller som inte kan vara med framöver finns möjlighet att se tre webbseminarium som vi har spelat in. De fördjupar sig i olika ämnesområden som vägledningen Youmo i praktiken tar upp. Seminarierna är en timme långa och du ser dem alltså i efterhand. För att kunna ha nytta av informationen rekommenderar vi att du har laddat ned handledningen Youmo i praktiken innan du ser på seminarierna.

Del 1: Kropp och sexualitet
Del 2: Traumamedveten omsorg, TMO
Del 3: Jämställdhet och att stoppa kränkningar

Youmo i praktiken – tre webbseminarier