Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF skriver avtal med sju kommuner och en region: ”Unikt samarbete för att öka ungas inflytande”

2021-02-10 - 07:30
”Vi är glada över att nu kunna inleda detta viktiga demokratiarbete tillsammans med sju kommuner och en region”, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Foto: Felix Oppenheim
”Vi är glada över att nu kunna inleda detta viktiga demokratiarbete tillsammans med sju kommuner och en region”, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Foto: Felix Oppenheim

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skriver nu femåriga avtal med sju kommuner och en region för att öka ungas inflytande lokalt.

Samarbetet är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år samling för en stark demokrati".

Det här är ett mycket spännande och unikt samarbete. Målet är att hitta metoder och arbetssätt för att nå unga som vanligtvis inte deltar i demokratin eller själva organiserar sig, till exempel unga i områden med hög arbetslöshet och lågt valdeltagande, elever i särskola eller etniska minoriteter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

För 100 år sedan fick både kvinnor och män för första gången rösta i val till riksdagen, en viktig milstolpe i den svenska demokratins historia. Regeringen gör därför flera satsningar för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden tillsammans med olika aktörer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin med fokus på den lokala demokratin i kommuner, stadsdelar och civilsamhällesorganisationer. Målet är att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med ungas inflytande. Hänsyn ska tas till skillnader i ungas förutsättningar och till lokala förutsättningar.

I uppdraget ska MUCF samarbeta med bland annat andra myndigheter, Sveriges kommuner och regioner, SKR och Kommittén Demokratin 100 år.

- Att värna vår demokrati och öka ungas möjlighet att vara en del av den är en av vår tids viktigaste uppgifter. Genom de demokratiuppdrag som myndigheten fått vill vi skapa verklig förändring för ungas delaktighet, säger Lena Nyberg.

Stort intresse för samarbete

Under hösten gjorde MUCF en kartläggning av kunskap och metoder om ungas förutsättningar att delta i demokratin. Bland annat kontaktades flera kommuner och regioner för att tillsammans kunna identifiera och skapa modeller för ungas delaktighet och inflytande.

- Det har funnits ett stort intresse bland landets kommuner och regioner för att samarbeta och främja ungas delaktighet i demokratin. Vi är glada för att vi nu kan teckna dessa viktiga avtal som ett första steg i det arbetet, säger Lena Nyberg.

- Att i verkligheten öka ungas möjlighet att vara delaktiga lokalt och regionalt är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid. Det är därför viktigt att vi kan fortsätta samarbetet även om regeringens specifika uppdrag till myndigheten tar slut.

Under fem år ska olika metoder och arbetssätt för att öka ungas delaktighet tas fram och testas. Resultatet kommer sedan att spridas nationellt och arbetet följs och dokumenteras av en extern utvärderare.

Följande sju kommuner och en region skriver nu avtal med MUCF:

  • Karlskoga/Degerfors kommun
  • Kungsbacka kommun
  • Lycksele kommun
  • Skövde kommun
  • Västerås stad
  • Växjö kommun
  • Region Gävleborg

MUCF har tagit fram en utbildning om rättighetsbaserat ungdomsperspektiv (RBUP) och kommer under våren att genomföra workshops med kommunerna/regionen. Först ut är Västerås stad som i dag, den 10 februari, utbildar ett 30-tal medarbetare och sedan följer Skövde kommun med utbildningar den 17 februari.

Lokala och regionala satsningar

I steg två görs olika satsningar, helt anpassade efter lokala och regionala behov och förutsättningar och i kommunens eller regionens regi. I exempelvis Västerås vill staden öka de ungas framtidstro och förbättra dialogen mellan unga och socialtjänsten. I Kungsbacka satsar kommunen på att göra politiken mer tillgänglig för elever i särskolan med hjälp av ungdomsforum. I Lycksele vill kommunen få fler unga att engagera sig politiskt.

MUCF fick i fjol även i uppdrag att fördela totalt 7,75 miljoner kronor i ett nytt statsbidrag till civilsamhället för att stärka demokratin. Intresset var rekordstort och tio organisationer fick dela på summan, bland annat Riksförbundet FUB och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Även i år gör regeringen en satsning på 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället för att stärka demokratin.

Läs mer om satsningen på att öka ungas delaktighet lokalt och regionalt på mucf.se

Läs mer om statsbidraget för att stärka demokratin på mucf.se

Läs mer om satsningen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” på regeringen.se