Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer

2019-06-17 - 08:15

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom.

MUCF fördelar, på uppdrag av regeringen, bidrag till organisationer inom civilsamhället för att de ska bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor samt de som utförs i samverkan med kommun eller landsting. MUCF prioriterar även projekt som sökt högst 150 000 kronor i bidrag i syfte att bättre sprida fördelningen av medel över civilsamhället.

Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

MUCF hade i år 1,9 miljoner kronor att fördela och summan har fördelats till totalt tio projekt i Farsta, Halmstad, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Skarpnäck, Skellefteå och Örebro. Här är några exempel på de projekt som får bidrag:

  • Äldre romer får inte glömmas bort. Projektet drivs av Romano Pasos Research Center i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. MUCF delar ut 143 000 kronor till ett pilotprojekt riktat till äldre romer i Skarpnäck. Syftet är att säkerställa äldre romers rätt till likvärdig tillgång till vård samt att avlasta de äldres familjemedlemmar. Under projektets gång erbjuds projektdeltagarna medverkan i sociala aktiviteter samt stöd i kontakt med vårdinrättningar och offentliga verksamheter.
  • Aven chejale – häng på! Projektet riktar sig till romska kvinnor och flickor i Göteborg och genomförs av föreningen Trajosko Drom i samverkan med Göteborgs stad. MUCF delar ut 115 250 kronor till projektet. Syftet är dels att säkerställa romska kvinnor och flickors rätt till likvärdig tillgång till vård., dels att kompetensutveckla personalen på Gamlestans ungdomsmottagning för att de bättre ska kunna möta romska kvinnor och flickors behov. Under projektets gång erbjuds deltagarna bland annat samtalsträffar.
  • Hälsofrämjande för unga romer i norr. Projektet riktar sig till unga romer i Västernorrland och Västerbottens län och genomförs as Roma Institutet. MUCF delar ut 160 000 kronor till projektet. Syftet är att öka medvetenheten om hälsa hos projektdeltagarna med bland annat rådgivning, samtalsstöd, hälsofrämjande aktiviteter och föreläsningar. 18 av de omkring 50 projektdeltagarna ska utbildas till hälsoinspiratörer för att kunna utbilda andra i hur den egna hälsan kan främjas. De ska också föra en dialog med relevanta myndigheter om hur folkhälsofrämjande insatser bör utformas för att möta målgruppens behov.

Bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer fördelas på uppdrag av regeringen, som en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.

MUCF har haft i uppdrag att fördela bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer sedan 2016. Sedan 2016 har MUCF också haft i uppdrag att främja det romska civilsamhället genom utförande av bland annat erfarenhetsutbyten mellan romska och icke-romska civilsamhällesorganisationer samt genom att stärka det romska civilsamhällets kunskaper i föreningsteknik.

Läs mer om unga romers situation på MUCF:s hemsida

Läs mer om hälsofrämjande insatser riktade till romer på MUCF:s hemsida

Kontaktperson: Aida Samani, tfn 010 1601070, e-post aida.samani@mucf.se