Unga romers situation

Bild: 

Unga romers situation

En intervjustudie

Denna studie består av djupintervjuer med unga romer om utbildning, arbete och framtid. Den består också av en enkätstudie med kommunala företrädare om uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-21-1

Utgivningsdatum: 

2009-10-26

Sidantal: 

48
0:00 kr