Hoppa till huvudinnehåll
 

"MUCF-dagarna 2020” lyfter hat och hot mot civilsamhället och unga  

2020-12-01 - 07:30

Hat och hot mot företrädare för det civila samhället är i fokus på digitala ”MUCF-dagarna 2020” i dag, den 1 december.

Den som är aktiv i den offentliga debatten i dag kan förvänta sig att ta emot hot och hat över olika sociala forum. Det påverkar vem som vill engagera sig i den allmänna debatten och politiken och i värsta fall även beslutsfattandet i sig, säger Carl Heath, som deltar på MUCF-dagarna.

I september överlämnade han betänkandet om det demokratiska samtalet i en digital tid till regeringen.

I augusti 2018 utsåg regeringen Carl Heath, utbildningsdirektör vid forskningsinstitutet RISE, som särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Utredningen skulle i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. I september i år överlämnades betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” till regeringen.

I dag berättar Carl Heath för deltagarna på ”MUCF-dagarna 2020” om utredningen och pekar på vilka utmaningar civilsamhället står inför. 

Hat och hot mot unga

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, har tagit fram en rapport om hur hat och hot drabbar barn- och ungdomsorganisationer. Den visar bland annat att 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer har utsatts för hat och hot. Utredaren Hampus Nilsson från LSU berättar om rapporten ”Vi sluter oss inåt – En kartläggning av hat och hot mot Sveriges ungdomsrörelse”.

- Det civila samhället har en betydelsefull roll och utgör en viktig röst i ett demokratiskt samhälle. Ett av MUCF:s viktiga uppdrag är att synliggöra civilsamhällets förutsättningar att ha denna roll. Näthat är alltid allvarligt, men extra allvarligt blir det när vuxna angriper unga som valt att engagera sig för viktiga samhällsfrågor. Hat och hot hör inte hemma i demokratiska samtal, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. 

MUCF har i år fått ställa in den årliga rikskonferensen i Stockholm på grund av coronapandemin. I stället satsar myndigheten på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. Under fyra dagar lyfts frågor kring EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet.

Poesi och panelsamtal 

På "MUCF-dagarna 2020" om hat och hot mot civilsamhällets företrädare deltar även:

  • Karin Wikman från Brottsoffermyndigheten. Hon berättar om det regeringsuppdrag som resulterat i ”Tystna inte – en webbplats om hot och hat”. Den ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat
  • Poeten Nawar Hermiz framför sin dikt "En Åsikt". Han är just nu aktuell i föreställningen "Om jag säger något blir det bara värre", som är ett samarbete mellan Prinsparets stiftelse och Teater Fryshuset.
  • Dagens avslutas med panelsamtal mellan Christine Grahn från Facebook, Göran Arrius, ordförande, SACO (Sveriges akademikers centralorganisation), Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Eva Sund och Noa (nationella operativa avdelningen) vid Polismyndigheten 

Den digitala konferensen riktar sig främst till personer som arbetar med eller tar beslut som rör unga och/eller civilsamhället och lockar totalt över tusen deltagare. Sändningarna pågår från klockan 10.00 och fram till lunch varje dag. 

- Under ”MUCF-dagarna 2020” lyfter vi några av de stora utmaningar som samhället står inför, viktiga frågor som beslutsfattare på alla nivåer behöver få mer kunskap om, säger Lena Nyberg.

I morgon den 2 december är temat ”Unga utanför arbetsmarknaden” och på fredag, den 3 december är temat för dagen ”Ungas utsatthet”.

MUCF:s Gisela Ivarsson berättar mer om temat ”Hot & hat mot civilsamhället företrädare” på mucf.se

Läs mer på mucf.se och följ våra uppdateringar av programmet där

Länk till pressmeddelande: Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens