Hot och hat mot civilsamhällets företrädare

Det civila samhället har en betydelsefull roll och utgör en viktig röst i ett demokratiskt samhälle. Ett av MUCF:s viktiga uppdrag inom politiken för det civila samhället är att synliggöra dess förutsättningar att ha denna roll. 

Grafik med texten Hot och hat

Program

Dagens program för utskrift och delning

1 december: Hot & hat mot civilsamhällets företrädaregens program.

När hat och hot blir allt vanligare och när det riktas mot företrädare för det civila samhället, innebär det en risk att röster tystnar. Det leder i sin tur till att demokratin urholkas. Att demokratin inte längre är en demokrati. 

Den 1 december vill vi, tillsammans med civilsamhällesorganisationer och andra intressenter, identifiera åtgärder för att motverka hat och hot mot företrädare för det civila samhället.

Intervju med Gisela Ivarsson, ansvarig för dagen

Rent genrellt går det att konstatera att utsattheten för hot och hat är störst på sociala medier och internet.

- Sociala medier är en av våra främsta plattformar för att föra fram sin åsikt idag. Näthatet ökar och särskilt drabbade grupper är kvinnor, personer med utländsk bakgrund och andra minoriteter, säger Gisela Ivarsson, som håller i dagen.

Även om man kan uppfatta det som att man är utsatt för näthat och hot, behöver man inte vara det i juridisk mening.

- Det är inte alltid lätt att se skillnaderna på vad som är ok, olämpligt eller olagligt. De konsekvenser som hot och hat kan medföra är exempelvis att man ställer in verksamhet, att inte lägga ut inlägg på sociala medier och så vidare. När individer som driver frågor inom det civila samhället tystnar blir det sammantaget till slut ett hot mot demokratin, säger Gisela Ivarsson.

Öppen chatt

Dagen kommer att inledas med att deltagarna får en inblick i Carl Healths rapport - Det demokratiska samtalet i en digitaliserad tid SOU 2020:56. Carl Health är en av regeringen särskilt utsedd utredare för att värna det demokratiska samtalet. Studien han kommer att presentera handlar bland annat om hur vi kan stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

- Vi kommer att ha en chatt öppen redan på måndagen som de anmälda kommer att få en inbjudan till. Där kommer vi att ha tre diskussionsfrågor:

  • Vad behövs för att företrädare för civilsamhället inte ska utsättas för hot och hat, och vad kan det offentliga och andra aktörer göra mer för att förebygga hot och hat mot företrädare för det civila samhället?
  • Vad kan civilsamhällesorganisationer göra internt? Vilka tillvägagångssätt fungerar för att internt förebygga och hantera hot och hat i civilsamhällesorganisationer? Vilket stöd behöver företrädare för det civila samhället för att internt hantera och förebygga hot och hat?
  • På vilka sätt kan samverkan mellan olika aktörer bidra till att minska hot och hat? Hur kan det offentliga stärka förutsättningarna för samverkan för att förebygga hot och hat mot företrädare för det civila samhället?

Även unga utgör en särskilt utsatt grupp. Hampus Nilsson, utredare Demokratisk inkludering, LSU, (Sveriges Ungdomsorganisationer) kommer att presentera slutsatserna i rapporten "Vi sluter oss inåt- en kartläggning av hat och hot mot Sveriges ungdomsrörelse" som finansierats av MUCF.

- Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga demokratibärare och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Alla drabbas från ordföranden och förtroendevalda till medlemmar och volontärer. Allt fler föreningar sluter sig inåt och tvingas bort från den offentliga debatten. Särskilt hårt drabbade är organisationer som företräder minoritetsgrupper och förtroendevalda som tillhör någon minoritet, säger Gisela Ivarsson.

Panelsamtal med viktiga aktörer

Brottsoffermyndigheten kommer att presentera sitt arbete med "Tystna inte!" som är en del av den av regeringen beslutade handlingsplanen till det fria ordets försvar. Brottsoffermyndigheten fick då regeringens uppdrag, i samarbete med andra myndigheter, organisationer och verksamheter, att ta fram ett utbildnings-och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. 

Temadagen avslutas med ett panelsamtal där representanter för det civila samhället, Saco, Facebook och Polisen kommer att delta.

- Syftet med panelen är att de ska representera aktörer som är viktiga för att motverka hot och hat mot företrädare för det civila samhället.

Kommer deltagarna att få med sig konkreta verktyg att jobba vidare med?
- Målet med dagen är att identifiera konkreta förslag på åtgärder för att motverka hot och hat mot företrädare för det civila samhället, säger Gisela Ivarsson.