Hoppa till huvudinnehåll
 

Föreningarna drabbades hårt av pandemin

2022-05-20 - 06:00

Många ideella föreningar i Sverige har påverkats negativt av pandemin. Nära 40 procent av föreningarna tappade medlemmar under 2021. Särskilt hårt drabbade är de som organiserar barn, unga och äldre. Det visar rapporten ”Ännu ett år av utmaningar” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för civilsamhället utvecklas över tid. Pandemin har påverkat civilsamhällets verksamheter negativt på olika sätt. Många föreningar hade svårt att bedriva sina verksamheter under 2021 samtidigt som många tappade medlemmar. 

Rapporten ”Ännu ett år av utmaningar” bygger på en enkätundersökning till 3 000 ideella föreningar genomförd våren 2022. Av de 1 298 föreningar som svarade på enkäten svarade 39 procent att medlemsantalet minskat det senaste året. Bland föreningar som organiserar äldre var den siffran 57 procent.

– Det civila samhället har haft svåra utmaningar de senaste åren men har ändå trots detta lyckats göra stora insatser för många människor. Vi behöver ett starkt civilsamhälle. Många organisationer har i kriser visat vilka extraordinära insatser de varit beredda att göra för människor i nöd, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 

Ungefär hälften av de föreningar som deltog i undersökningen svarade att osäkra intäkter gör det svårt att planera verksamheten långsiktigt. Andelen är högre för föreningar aktiva nationellt och internationellt. Pandemin har också inneburit färre kontakter mellan civilsamhället och offentlig sektor på kommunal, regional och statlig nivå. Många föreningar vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag, men beskriver i rapporten att det offentliga kan bli bättre på att samverka i viktiga samhällsfrågor. 

– I svåra tider är det ofta civilsamhället som tar ett stort ansvar och skapar trygghet för människor som är i en utsatt situation eller som behöver hjälp, säger Lena Nyberg. Det är inte minst viktigt nu när vi har många flyktingar från Ukraina som vi tillsammans kan skapa en trygg tillvaro för i vårt land. Vi vet sedan 2015 att en bra samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället är en framgångsfaktor för ett väl fungerande flyktingmottagande.

Trots stora utmaningar de senaste åren har civilsamhället en fortsatt stark tro på framtiden. En majoritet tror sig ha goda möjligheter att både bedriva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren.

Rapporten ”Ännu ett år av utmaningar” är en av punkterna vid ”Forumkonferensen 2022” där kulturminister Jeanette Gustafsdotter och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar.

Datum: 24 maj
Tid: kl. 9-12. Konferensen sker digitalt.
Anmälan: press@mucf.se
Läs mer om konferensen här: https://www.mucf.se/forumkonferensen-2022

Läs även rapporten ”Digitalisering för alla?” 

MUCF har tagit fram en samverkansmodell ihop med representanter från civilsamhället och offentliga verksamheter. Syftet är att inspirera till samverkan på lokal, regional och nationell nivå. https://www.mucf.se/verktyg/samverkansmodell-offentliga-aktorer-och-civilsamhallet