Hoppa till huvudinnehåll
 

Arbetslösheten bland unga ökar: ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap”

2021-01-26 - 07:30
Statistik över unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2020, i procent.
Statistik över unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2020, i procent.

Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period.

Det visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten samlar statistik och information på ungidag.se för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Här finns statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkhälsomyndigheten.

Nu presenterar MUCF färsk statistik om unga arbetslösa. Den visar bland annat att:

  • Andelen unga (16–24 år) som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskade mellan 2011 och 2019, från 18,1 procent till 8,4 procent. Under 2020 ökade andelen unga arbetslösa till 11,4 procent. Andelen är större bland killar än tjejer.
  • Andelen unga som varit utan arbete i mer än tre månader ökade mellan 2019 och 2020, från 5,1 procent till 6,3 procent. En större andel bland killar än bland tjejer har varit arbetslösa i mer än tre månader under åren 2011 till 2020.
  • Andelen unga som gått till arbete eller utbildning efter att de deltagit i program med aktivitetsstöd (personer som deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen) minskade mellan 2011 och 2019, från 59,3 procent till 45,1 procent. Det beror sannolikt på en rad åtgärder, bland annat har utbildningsplatserna ökat och fler unga arbetslösa börjar studera.

Det finns fortsatt flera stora skillnader mellan olika grupper som MUCF följer på ungidag.se, exempelvis mellan killar och tjejer och unga som är födda i Sverige eller utomlands. På ungidag.se kan du se olika grupper och skillnader mellan län och kommuner.

Viktigt bryta utanförskap

Nyligen presenterade MUCF rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” där myndigheten har följt 70 000 som var utanför arbete och studier år2004 till att de fyllt 29 år. Rapporten visar att unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Unga män med svensk bakgrund har störst chans att få ett arbete, unga kvinnor med utländsk bakgrund har det svårast.

En av de vanligaste och mest lyckade åtgärderna för att bryta ungas utanförskap är praktik på företag och arbetsplatsträning. Coronakrisen gör att dessa möjligheter försvinner i flera kommuner.

-  Lågkonjunkturen som Sverige kom in i efter finanskrisen 2008 visade hur viktigt det är att rikta insatser och vidta åtgärder för att unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det leder till besparingar för samhället på lång sikt och det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger Lena Nyberg.

- För att lyckas behövs mer samverkan mellan ansvariga myndigheter och mer långsiktiga bidrag till insatser för ungas etablering i arbets- och samhällslivet.

150 000 utan arbete eller studier

I dag finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i Sverige. Andelen uvas har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007, mellan cirka 140 000 och 170 000 individer.

En av fyra av de 16-19-åringar som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre.

På mucf.se finns statistik över utvecklingen för uvas under åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket.

Länk till statistik över uvas (åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket) på mucf.se

Läs rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar"

SR Ekot, 2 december, ”Unga i utanförskap riskerar bli kvar i åratal - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Länk till pressmeddelande: Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"