Uvas-statistik

Hur ser det ut din kommun? Här kan du ta fram statistik om gruppen unga som varken arbetar eller studerar, uvas. Vad är uvas?

Du kan själv välja vilken information du vill ta fram för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. Så använder du databasen

Du kan också välja olika kategorier som exempelvis statliga arbetsmarknadsåtgärder eller kommunalt stöd. Läs mer om valet Kategori.

Vanliga frågor och svar om uvas

Obs! Siffrorna för 2015 och framåt är inte jämförbara med tidigare års siffror

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade. Därför är siffrorna för 2015 och senare inte jämförbara med tidigare siffror. Läs mer om vad förändringen av statistiken innebär.

XLS