Hoppa till huvudinnehåll
 

ALMEDALEN 5/7 kl 9.30-9.50 Adress spelar roll. Hur ser civilsamhällets ansvar och resurser ut?

2018-06-27 - 10:27

På landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden tar civilsamhället stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. Det kan handla om att föreningar tar över skolan, biblioteket eller kanske öppnar en bensinmack.

På seminariet Adress spelar roll den 5 juli i Almedalen belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, generaldirektör Lena Nyberg med inbjudna gäster civilsamhället och det offentligas roll nu och i framtiden.

Föreningar på landsbygd och i socioekonomiskt utsatta områden tar inte sällan ett samhällsansvar samtidigt som de upplever sig ha sämre ekonomiska villkor än andra för att driva och utveckla den egna verksamheten. De ideella föreningarna kan ibland uppleva att den offentliga sektorn överlåter ansvaret till dem. Det kan till exempel röra sig om fotbollsklubben som börjat ge unga spelare språkundervisning och erbjuda dem sociala aktiviteter utöver idrottsträningen.

Hur bör ansvarsfördelningen se ut mellan offentlig sektor och civilsamhället?

- Det är viktigt att belysa hur långt det civila samhällets ansvar, resurser och villkor ska sträcka sig. Vi behöver ge föreningslivet förutsättningar så att det kan fortsätta vara en central del av demokratin. Samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället behöver förbättras. I Almedalen vill vi lyfta frågor om hur vi kan göra för att mötas, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Fakta Om seminariet 

Adress spelar roll - föreningslivets villkor i stad och på landsbygd.

Seminariet hålls torsdag 5/7 kl. 9.30-9.50 i ABF:s tält på Cramérgatan i Visby.

Medverkande:

Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF.

Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

På vår webbplats kan du ladda ned våra färska rapporter om civilsamhällets villkor:

Hela MUCF:s Almedalsprogram 

Fakta Civila samhället 

Civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Ibland säger vi ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.