Hoppa till huvudinnehåll
 

57 projekt för unga får dela på 26 miljoner kronor i EU-bidrag

2021-01-28 - 07:30
Bild: MUCF
Bild: MUCF

57 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 26 miljoner kronor (2 598 834 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 1 oktober, fick MUCF in totalt 100 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 43 projekt och fördelar cirka 20 miljoner kronor (1 989 128 euro) till organisationer i bland annat Malmö, Alingsås och Järfälla. En stor del av ansökningarna handlar om inkludering, miljöfrågor, kreativitet och kultur.

MUCF fick 16 projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,1 miljoner kronor (609 706 euro) i bidrag till 14 projekt i bland annat Sundsvall, Jönköping, Åmål och Lövestad. Majoriteten av ansökningarna handlar om inkludering, samhällsutveckling samt ungas anställningsbarhet och entreprenörskap.

Sedan förra ansökningsrundan har MUCF även beviljat en så kallad Quality Label till Bhumis Vänner, Hyresgästföreningen och Erikshjälpen Second Hand Skene. Verksamheterna är nu godkända att ta emot deltagare och/eller skicka deltagare i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

- Med 2020 års sista ansökningsrunda stänger vi programperioden 2014–2020 och påbörjar en ny sjuårig programperiod, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. När vi summerar rundan ser vi att deltagandet inom Erasmus+ strategiska partnerskap och ungdomsdialog har ökat, vilket tyder på en bredare och mer långsiktig approach till EU-programmen. Det är otroligt roligt, liksom att det hela tiden tillkommer nya verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer inom Europeiska solidaritetskåren.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ung och Aktiv till 43 projekt, till exempel:

  • ska genomföra ett ungdomsutbyte i Floda, Sverige, under sju dagar. Totalt deltar 60 ungdomar (18–30 år) från sex länder: Sverige, Malta, Portugal, Italien, Grekland och Slovakien. Syftet med ungdomsutbytet är att informera och lära deltagarna interkulturell dialog, att ge feedback och att förhindra hate-speech med hjälp av rollspel, studiebesök och gruppdiskussioner. På det här sättet vill organisatören förbereda ungdomarna att ta en aktiv roll i samhället.
  • Alingsås kommun ska genomföra ett ungdomsdialogsprojekt som innefattar flera olika aktiviteter. Aktiviteterna som totalt involverar omkring 360 deltagare pågår mellan mars 2021 till och med slutet av november 2021. Projektets deltagare är till största del ungdomar mellan 15–20 år, men även politiker och tjänstemän i kommunen deltar. Genom aktiviteter så som workshops om demokrati, studiebesök i Sveriges riksdag och samtal med politiker är målsättningen med projektet att ungdomarna ska få med sig verktyg för att ha ett aktivt medborgarskap med möjlighet att påverka sin samtid och framtid.
  • SYEI - Swedish Youth for European Integration i Järfälla ska genomföra ett ungdomsutbyte i juni 2021 i Stockholm med 23 deltagare i åldrarna 18–25 år från Sverige, Portugal, Italien och Grekland. Ungdomsutbytet syftar till att belysa klimatförändringarna och att stärka unga i att motverka dessa. Exempel på aktiviteter är diskussioner, självreflektion, workshops och ett ”Repair Café” där ungdomarna får ta fram verktyg för ett hållbart levnadssätt.

Projekt Europeiska solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till 14 projekt, till exempel:

  • Sundsvalls kommun kommer att genomföra ett volontärprojekt i samarbete med tre stödorganisationer från Grekland, Polen och Bulgarien. Volontäraktiviteterna planeras att äga rum på mötesplatser och fritidsgårdar för unga under drygt ett år. Syftet med projektet är att främja ungas syn på solidaritet och sitt sociala deltagande och engagemang i sin egen fritid samt att stärka ungas syn på demokrati och europeiskt medborgarskap på ett internationellt plan. Tre volontärer förväntas delta och aktiviteterna ska riktas mot HBTQ-personer och unga med funktionsvariationer.
  • Broby-Emmislöv församling ska genomföra ett volontärprojekt där församlingen planerar att ta emot två volontärer från olika EU-länder för att under ett års tid bo i ett kollektiv i församlingen. Volontärerna ska delta i delar av församlingen verksamhet på olika sätt, men fokus ska vara barn- och ungdomsverksamhet samt integration. Projektet syftar till att utveckla volontärerna i sitt ledarskap och få en positiv inverkan på ungdomarna som volontärerna lär känna under året.
  • Drömstort Förening i Stockholm ska genomföra ett solidaritetsprojekt som vänder sig till socioekonomiskt utsatta ungdomar. Projektet erbjuder en plattform där ungdomar kan utforska sina kunskaper och utvecklas som individer, utanför den formella utbildningen i skolan. Målet är synliggöra ungdomarnas kapacitet och möjligheter samt lära dem om demokratiska värderingar vad gäller jämställdhet, mångfald, diskriminering etcetera. 

Fakta/om EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Första ansökningsrundan inom programmet genomfördes 2018.

Läs mer om Europeiska solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år.

I och med årsskiftet 2020/2021 avslutades programperioden 2014–2020 och en ny sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inleddes.

Läs mer om Ny programperiod för EU-programmen