Hoppa till huvudinnehåll
 

Coronabidragen har räddat liv

2022-09-30 - 08:24

Människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under coronapandemin. Det statliga coronabidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– Civilsamhällets insatser under pandemin har varit avgörande för att förbättra levnadsvillkoren för individer som levt i utsatthet. Stödet har många gånger varit avgörande i situationer där det bokstavligt talat handlat om liv och död, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ger en mängd exempel på hur organisationerna har hjälpt människor som ofta inte haft någon annanstans att ta vägen.

Rapporten Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021 (se länk längst ner) visar hur statsbidraget på 143,4 miljoner kronor använts av de 35 organisationer som fick del av bidragen. Organisationerna finns över hela Sverige. Rapporten ger en bild av hur situationen sett ut för människor i utsatthet under pandemin, den viktiga roll som civilsamhället spelat och vilken betydelse bidragen haft.

En organisation sammanfattar situationen så här:

”Människor i utsatthet riskerar inte bara att drabbas hårdare av själva viruset på grund av nedsatt hälsa, utan även av konsekvenserna av pandemin, där restriktioner också kan innebära stängda verksamheter, uteblivna insatser, försämrad ekonomi, ökad arbetslöshet och hemlöshet.​”

Rapporten visar tydligt att behoven ökade stort. Situationen för de redan utsatta blev allt värre under pandemin och många hamnade i ytterligare svårigheter. Samtidigt gjorde samhällsförändringar och restriktioner att nya grupper sökte sig till civilsamhällets organisationers stödverksamhet. 

En organisation skriver:

”För några av våra verksamheter har pandemin inneburit en fördubbling i antal besökare, främst på grund av uteblivna inkomster, längre handläggningstider för försörjningsstöd, större samordningsproblem mellan myndigheter och färre möjligheter till social interaktion”

Isoleringen under pandemin har också fört med sig en ökad utsatthet för våld i hemmet. Organisationer vittnar om att de har mött ett ökat antal barn som utsatts för våld. Många fler hjälpsökande än tidigare har drabbats av ensamhet och psykisk ohälsa. Flera organisationer beskriver att behovet av psykosocialt stöd ofta varit så stort att de fått prioritera akut hjälp i form av suicidprevention och låta mindre akuta ärenden vänta.

Människor som tidigare fått hjälp till egen försörjning och en bättre livssituation har fallit tillbaka i utsatthet när arbetslösheten drabbat.

Bidragen har använts för att möta det ökande behovet av personal när antalet hjälpsökande ökade kraftigt. De har också gått till det mest grundläggande som sovplatser för hemlösa, måltider, matkassar, dusch- och tvättmöjligheter, information om vaccin och smittbegränsning samt till hjälp att få vård, psykosocialt stöd och sociala aktiviteter.

– Statens stöd till civilsamhället under pandemin har varit avgörande för de individer som drabbats hårdast. Bidragen har inneburit att organisationerna kunnat fortsätta, och vid behov, utöka sin verksamhet och att de kunnat genomföra förändringar utifrån de helt nya krav som pandemin ställde, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef för statsbidrag på MUCF. 

En organisation skriver:

”Tack vare bidraget har vi kunnat bedriva full verksamhet trots den ökade tillströmningen av hemlösa och allt merarbete på grund av restriktioner. Vi har funnits på plats under hela pandemin – en period då vi behövts i högre grad.”

Här är alla organisationer som har fått del av bidragen:

Organisation

Totalt beviljad summa 2021

Geografisk spridning län

Convictus

1 700 000  

Stockholms län, Södermanlands län

Ensamkommandes förbund

781 400  

Skåne län

Equmeniakyrkan nationella enheten

7 500 000  

Alla Sveriges län

Framtidståget

486 000  

Stockholms län

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

250 000  

Dalarnas län, Gävleborgs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Östergötlands län

Frivilligorganisationen Agape

1 990 000  

Västra Götalands län

Frälsningsarmén

8 000 000  

Alla Sveriges län

Föreningen Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus

930 000  

Skåne län

Förenade Islamiska Föreningar

3 000 000  

Blekinge län, Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Östergötlands län

Föreningen FVO

3 500 000  

Alla Sveriges län

Föreningen S:ta Clara kyrka

3 500 000  

Stockholms län

Hela Människan

9 000 000  

Dalarnas län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Ideella föreningen Kärngården

100 000  

Västerbottens län

Internationella Vänner

760 000  

Alla Sveriges län

IOGT Medmänniska

150 000  

Västerbottens län

Islamiska Shiasamfunden i Sverige

3 950 000  

Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

KFUK-KFUM Sverige

3 000 000  

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

KRIS BORÅS

125 000  

Västra Götalands län

Kulturföreningen Vasaplan

175 000  

Västerbottens län

LP-verksamhetens ideella riksförening

930 000  

Alla Sveriges län

LP-vännernas Kamratförening

300 000  

Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län

Läkare i Världen

3 835 000  

Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Örebro län

Ny Gemenskap

3 662 000  

Stockholms län

Pingstförsamlingen i Gävle

1 350 000  

Gävleborgs län

RFSL

908 000  

Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län

RIFFI

350 000  

Blekinge län, Gävleborgs län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län

Rädda Barnen

3 140 000  

Alla Sveriges län

Räddningsmissionen

925 000  

Skåne län, Västra Götalands län

SIOS

1 185 000  

Blekinge län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Sociala Missionen

325 000  

Stockholms län

Stöttepelaren

1 060 000  

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Svenska Röda Korset

25 000 000  

Alla Sveriges län

Sveriges Stadsmissioner

37 000 000  

Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Talita

300 000  

Stockholms län

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan

3 000 000  

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Trossamfundet Svenska kyrkan

11 200 000  

Alla Sveriges län

 

Läs Rapporten Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Läs artikel av MUCF:S generaldirektör Lena Nyberg i Altinget