Hoppa till huvudinnehåll
 

17 organisationer delar på drygt 48 miljoner: ”Viktigt bidrag som hjälper särskilt utsatta i det tuffa ekonomiska läget”

2023-09-12 - 06:39

17 organisationer får nu dela på 48,5 miljoner kronor för att hjälpa socialt särskilt utsatta människor som drabbats hårt av inflationen och höjda priser. Bland organisationerna som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Svenska Kyrkan, Hela Människan och Rädda Barnen. 

– Det här är ett viktigt bidrag som hjälper särskilt utsatta i det tuffa ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Civilsamhällesorganisationer gör många viktiga insatser för att stötta hushåll som inte får ekonomin att räcka till. Detta ger dem bättre förutsättningar att ge stöd, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som fördelar statsbidraget. 

Regeringen beslutade i juni om det nya statsbidraget. Satsningen bygger på erfarenheter av civilsamhällets insatser under pandemin. Även då var det MUCF som fördelade bidrag till civilsamhällets organisationer. Bidraget ska användas för att förstärka organisationers befintliga verksamhet för att möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta. Det kan handla om att hjälpa människor att slippa gå hungriga, att de får möjlighet att sköta sin hygien och att få någonstans att sova.    

– Myndigheten fick in 59 ansökningar som totalt omfattade 120 miljoner kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som vi hade att fördela, vilket också visar att behovet av hjälp är väldigt stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag. 

Flera av organisationerna lyfter i sina ansökningar att den tuffare ekonomiska situationen innebär att de människor som redan tidigare behövde stöd nu är mer utsatta. Samtidigt vänder sig människor som inte tidigare behövt stöd nu till civilsamhällets organisationer för att få hjälp i vardagen.    

– Den ekonomiska utsattheten och fattigdomen ökar i samhället och många hushåll har svårt att klara de nödvändigaste utgifterna. För dem är civilsamhällets insatser viktigare än någonsin. Bland dem som nu får bidrag finns flera av Sveriges största hjälporganisationer och vi vet att de gör ovärderliga insatser, säger Lena Nyberg. 

Statsbidraget kunde sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som arbetar med målgruppen socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet under 2023. Av de organisationer som nu får del av statsbidraget finns fyra trossamfund och 13 ideella föreningar.

Här är de 17 organisationer som får del av statsbidraget: 

Organisation 

Belopp i kr 

Sveriges Stadsmissioner 

10 000 000 

Svenska Röda Korset 

9 000 000 

Trossamfundet Svenska kyrkan 

6 000 000 

Hela Människan 

4 500 000 

Rädda Barnen 

3 500 000 

Frälsningsarmén 

3 000 000 

Equmeniakyrkan nationella enheten 

2 500 000 

Islamiska Shiasamfunden i Sverige 

2 500 000 

Ny Gemenskap 

1 500 000 

Convictus 

1 200 000 

Frivilligorganisationen Agape 

1 000 000 

Läkare i Världen 

1 000 000 

Stöttepelaren 

995 896 

Malmö Kvinnojour 

712 352 

Ensamkommandes förbund 

691 752 

Räddningsmissionen 

200 000 

Talita 

200 000 

Totalt 

48 500 000 

 

FAKTA/Statsbidrag till socialt särskilt utsatta 

Under åren 2020 – 2022 fördelade MUCF vid fem tillfällen totalt närmare 270 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin. En rapport från MUCF visar att det statliga coronabidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.   

Under 2022 fördelade MUCF även totalt nästan 99 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället till arbetet med attstödja människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.    

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från MUCF

Läs mer på mucf.se om MUCF:s arbete med statsbidraget för insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation 

Läs mer om satsningen på insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situationpå regeringen.se   

Läs pressmeddelandet ”Coronabidragen har räddat liv” på mucf.se