Hoppa till huvudinnehåll
 

Workshop om kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten!

Datum/tid

Nu finns europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritidsverksamhet att ta stöd i om man vill utveckla sin verksamhet.

Den 11 november arrangerar MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer en digital workshop för bland annat barn- och ungdomsorganisationer som bedriver öppen fritidsverksamhet.  

Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera gemensamma utmaningar och hur verksamheterna kan utvecklas med stöd av dokumentet Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet (pdf). 

Vi kommer också att dela kunskap, goda exempel och erfarenheter med varandra.

Tid: 11 november, kl. 10-15 (lunch 12–13)
Anmäl dig via länken här
Anmäl dig senast: 4 november
Plats: Online via Zoom
Kostnad: ingen

Du som har anmält dig kommer att få en zoomlänk den 10 november.

Vi vänder oss till: 

  • Representanter från barn- och ungdomsorganisationer som arbetar med ungas fritid i allmänhet och öppen fritidsverksamhet i synnerhet (till exempel fritidsgårdar, ungdomens hus osv). 
  • Tjänstepersoner på lokal, regional och nationell nivå som vill utveckla samverkan med barn- och ungdomsorganisationer som bedriver öppen fritidsverksamhet. 
Plats
digitalt via Zoom