Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
EU

Webbinarium om EU:s ungdomsdialog och projekt för att öka ungas delaktighet

Datum/tid

Välkomna till ett digitalt seminarium för organisationer som är intresserade av att delta i EU:s ungdomsdialog 10 som startar hösten 2023 och som vill veta mer om möjligheten att söka bidrag för det.

Under seminariet informerar vi övergripande om EU:s ungdomsdialog och metoden demokrativerkstad. Vi informerar också om möjligheten att söka Erasmus+ bidraget ”Projekt för att öka ungas delaktighet" och ger praktiska tips kring ansökan. Under seminariet kommer vi dessutom att presentera den övergripande tidsplanen för Ungdomsdialogen i Sverige och det upplägg vi planerar inför ungdomsdialog 10.

Anmäl ditt deltagande via den här länken senast den 9 december.

Mer om EU:s ungdomsdialog

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. 

Vad EU:s ungdomsdialog handlar om beror på det valda temat för den aktuella omgången. Varje omgång av EU:s ungdomsdialog pågår under en period på 18 månader där två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat deltar på tre ungdomskonferenser. Varje konferens äger rum i det land som just då innehar ordförandeskapet i EU. Det är EU:s medlemsstaters ungdomsministrar som bestämmer temat. Ofta är temat något av EU:s 11 ungdomsmål

Sveriges ungdomsrepresentanter

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. LSU utser Sveriges två ungdomsrepresentanter som deltar på ungdomskonferenserna där de presenterar de förslag unga i Sverige har lämnat in. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog. LSU ordnar kvantitativa undersökningar och fokusgrupper med ungdomsorganisationer, och lokala demokrativerkstäder hålls också för att samla in ungas åsikter.

Det är kommuner och organisationer som arrangerar demokrativerkstäderna och de åsikter som kommer in används som underlag åt ungdomsrepresentanterna för att representera Sverige så brett som möjligt under ungdomskonferenserna. 

Att ordna en demokrativerkstad

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU. 

Under demokrativerkstäderna diskuterar unga en rad bestämda mål eller frågor som omgången av EU:s ungdomsdialog handlar om. Men det kan vara svårt att bara ställa dessa frågor rakt upp och ner – därför togs en guide med tips och övningar fram för att få kvalitativa och genomarbetade svar.

Guiden är baserad på fyra pilotverkstäder under 2019 men är inget facit. Om detta och mer kommer vi att berätta under webbinariet. 

Plats
digitalt via Zoom