Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverksträff för kommuner och civilsamhället - tema digitalisering

Datum/tid

MUCF bjuder in till nätverksträff för kommun och civilsamhället den 14 november med temat digitalisering. Vi vill lyfta fram hur civilsamhället tar sig an utmaningar med digitalisering och hur man kan samarbeta för att undvika att digitaliseringen blir ett hinder.

På träffen kommer vi att presentera två nya kortrapporter och vi kommer även att ta del av praktiska erfarenheter från civilsamhället och kommun. Utanförskap på grund av digitalisering leder till demokratiskt utanförskap och minskar individers delaktighet i samhället samt civilsamhällets roll och service.

Samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan ske utifrån olika syften. Det kan vara för att förbättra folkhälsan, stärka demokratin och delaktigheten, utveckla välfärden, stimulera till alternativa utförare eller stimulera utvecklingskraften.

Flera kommuner lyfter behovet av dialog och samverkan med Civilsamhällessammanslutningar (-aktörer).

Målet med dagen är att diskutera hur civilsamhället tar sig an utmaningar med digitalisering och hur man kan samarbeta för att undvika att digitaliseringen blir ett hinder.

Målgrupp

Nätverksträffen vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson, beslutfattare och företrädare från civilsamhället. Under två timmar delar vi kunskap, goda exempel och erfarenheter.

Anmälan

Nätverksträffen kommer att ske digitalt via Zoom. Anmäl dig till nätverksträffen här. 
Sista anmälan är 12 november. I samband med anmälan har du möjlighet att berätta om din organisations erfarenheter som du vill dela med andra.

Program Nätverksträff för kommuner och civilsamhället - tema digitalisering

Moderator: Olle Möller, Sveriges Föreningar

 • Presentation av två nya färska rapporter, MUCF 

  Digitalisering i ideella föreningar - Före, under och efter covid-19-pandemin
  Digitalisering i ideella föreningar - Hinder och utmaningar

 • Praktiska exempel och erfarenheter från civilsamhället och kommun. 

  a)    Digital delaktighet för seniorer: Ett samarbete mellan Örebro kommun och Senior Net Örebro. Anneli Nyman, bitr. enhetschef, Socialförvaltningen, område Vård och omsorg Örebro kommun och Per Tegevi Senior Net Örebro

  b)    En digital plattform för kommuner och ungdomsverksamheter att nå ut unga och skapa inkludering, Alexandra Krook, Sparks Generation

  c)    AI för digital demokrati: Hur kan svenska kommuner använda algoritmen Trygg Digital Stad för att främja ungas och civilsamhälles delaktighet? Jeppe Albers, Nordic Safe Cities

 • Gruppdiskussion inklusive paus
 • Storgrupp och erfarenhetsutbyte
 • Summering och avslut. 
   
Plats
digital via Zoom