Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Kommunnätverket träffas i Skellefteå

Datum/tid

Jobbet med att bygga på och stärka MUCF:s kommunnätverk kring EU-programmen fortsätter. Nu bjuder myndigheten in till nästa nätverksträff, denna gång i Skellefteå. Syftet är att introducera nya kommuner till Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren, samt erbjuda stöd i ansökningsprocessen.

Kommunnätverket riktar sig till alla kommuner i Sverige som inte har ackreditering inom Erasmus+ eller en Quality Label inom Europeiska solidaritetskåren. Både beslutsfattare och ungdomsarbetare är välkomna att delta i nätverket. 

Under träffen kommer vi informera om möjligheterna, särskilt ur ett kommunperspektiv. Det kommer även finnas möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra kommuner som är aktiva inom programmen. Resa till och från kommunnätverksträffen samt logi och kost under träffen kommer att ordnas och bekostas av MUCF.

Nätverksträffen kommer äga rum i anslutning till Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) 14 – 15 november i Skellefteå. MR-dagarnas tema för 2024 är omställning.

Kommunnätverksträffen kommer därför också ta upp hur EU:s ungdomsprogram kan vara en drivkraft för omställning med ungas perspektiv i centrum och en möjlighet för att skapa utrymme för ungas delaktighet i omställningsarbete.

Datum:    11 – 13 november 2024
Plats:  Skellefteå
Anmälan: Anmäl er via följande länk: Anmälningsformulär senast den 13 september.

Programpunkter

11 november
14.00                  Välkomstmingel
15.00 – 17.00    Introduktion till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och hur programmen kan stötta kommuners arbete med unga
18.00                  Middag

12 november
09.00 - 10.30    Djupdykning i programmen eventuellt i parallella sessioner beroende på intresse
10.30 – 11.00    Fika
11.00 – 12.00    Ray och EU:s ungdomsstrategi
12.30 – 13.30    Lunch
13.30 – 15.00    Workshop om Programmens prioriteringar
15.00 – 15.30    Fika
15.30 – 17.30    Projektexempel och inspiration
18.30                  Middag

13 november
09.00 -11.30    World café om behov och programmen som verktyg 
11.30 – 12.00   Summering och avslutning
12.00                Lunch och hemresa

Plats
Skellefteå