Hoppa till huvudinnehåll
 

Fördjupningsutbildning för dig som arbetar med unga hbtqi-personers fritid

Datum/tid

Arbetar du med unga hbtqi-personers fritid? Vill du få fördjupande kunskaper om området och få chans att träffa andra som arbetar med samma frågor? Då är den här utbildningen något för dig!

Dagen vänder sig till dig som redan arbetar med, eller har erfarenhet av, unga hbtqi-personers fritid. Du behöver ha tidigare kunskap om hbtqi-frågor eller ha arbetat särskilt med unga hbtqi-personers fritid för att delta i utbildningen.

Den är till för dig som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet eller en mötesplats för unga hbtqi-personer. Den kan också vara aktuell för dig som arbetar som strateg, verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom ungas fritid. 

Programmet i stora drag

Förutom föreläsningarna så kommer vi så klart att ha lunch, pauser och flera gruppdiskussioner på olika teman. 

Moderator för dagen är Marwa Chebil, uppdragsansvarig för MUCF:s uppdrag inom öppen fritidsverksamhet.

På förmiddagen

Vi har insläpp och tekniktest för den som så önskar från 9.45 och börjar utbildningen klockan 10.00.

  • Minoritetsstress, RFSL Ungdom
  • Hur kan vi arbeta hälsofrämjande på mötesplatser för unga hbtqi-personer?, Reacta

På eftermiddagen

  • Hot och hat - metoder för att skapa trygga mötesplatser, RFSL Ungdom
  • Hur kan samverkan stärka unga hbtqi-personers mötesplatser? - Presentation av MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället, Elisabet Johansson, MUCF, RFSL Ungdom och Göteborgs stad.
  • Om bidrag att söka från MUCF, Joana Pinheiro, Janna Stavervik och Oscar Petersson, MUCF
  • Dagen avrundas med en gruppdiskussion på temat ”Framtidsspaning - vad behövs nu?”

Praktisk information

Datum: 1 oktober

Tid: Klockan 10.00-15.30 (tekniktest och inloggning från kl. 09.45)

Plats: Utbildningen sker via plattformen Zoom.

Kostnad: Ingen

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast 28 september.

Du som anmäler dig får en länk till utbildningen till din mejl den 29 september.

Tillgänglighetsbehov: Eventuella tillgänglighetsbehov anges i anmälan. Om du har behov av tolk eller har ett annat tillgänglighetsbehov för att kunna delta i utbildningen är vi tacksamma om du anmäla detta så snart som möjligt.

Frågor: Kontakta Zarah Melander: zarah.melander@mucf.se

Varför anordnar MUCF utbildningen?

MUCF:s undersökningar visar att unga hbtqi-personer möter olika hinder under sin fritid. Det finns därför behov av trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Unga i gruppen lyfter också fram egna mötesplatser som viktiga. Samtidigt visar MUCF:s kartläggningar att stora delar av Sverige idag saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer. I kartläggningen har MUCF identifierat 66 verksamma mötesplatser för gruppen. Dessa mötesplatser finns endast i 43 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten av mötesplatserna ligger dessutom i storstadsområden.

MUCF har också identifierat att bristande kunskap och finansiering är en av anledningarna till att det inte finns fler mötesplatser och arrangerar därför denna utbildningsdag.

Här kan du ladda ner Delrapport 2: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer 2021 

Plats
Online, via Zoom