Hoppa till huvudinnehåll
 

Erfarenhetskonferensen 2022

Datum/tid

Erfarenhetskonferensen samlar förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn för att utbyta erfarenheter. Den arrangeras i år i samverkan mellan Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SKF) och MUCF.

Tid: 27 januari, klockan 13-17 (insläpp från 12.45) och 28 januari, kl 9-12  (insläpp från 8.45)
Plats: digitalt
Kostnad (ex moms):  3 000,- för medlemmar i SKF, 3 400,- för icke medlemmar i SKF
Anmälan: på Utvärderingsringens hemsida
Frågor: Susanne Lindqvist, SFK:s kansli/Utvärderingsringen, 0708-64 23 07, sfk@fritid-kultur.se

Program 27 januari

Tema post Corona

Moderator Lena Edring, MUCF

12.45 insläpp

13.00 Välkommen
Inledning Mia Wallengren, ordförande, Kultur- och fritidschef i Falköpings kommun

Vad har vi för framtid efter en global pandemi?
Covid-19 slog ner och lade sig som ett täcke över hela världen. I nästan två år har det genomsyrat hela vår vardag med restriktioner kring arbete, umgänge, kultur- och fritidsaktiviteter. Hur ser framtiden ut för vår meningsfulla kultur- och fritidssektor när vi släppt pausknappen?
Erika Charbonnel, director Travel & Tourism, Kairos Future

Paus

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga
Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och framtid. MUCF berättar hur enkäten kan användas för att fatta klokare beslut kring unga i din kommun! Inslaget avrundas med en presentation av resultatet från den enkätundersökning som gått ut till landets öppna fritidsverksamheter i syfte att undersöka effekterna av coronapandemin.
Ellen Lundkvist och Marwa Chebil, utvecklingsledare, MUCF

Paus

Kultur och fritid mot alla odds
På grund av restriktioner har kommunerna fått arbeta för att hitta lösningar så att deras invånare kan få en så meningsfull fritid som möjligt. Var med och lyssna på hur Mölndals stad - Årets kulturkommun & Årets superkommun - och Umeå kommun - Årets Idrottskommun - skapade framgångsrika lösningar under en tid av karantän. Vad visade undersökningen om föreningslivet och umeåbornas mående? Vilka erfarenheter tar de båda kommunerna främst med sig in i framtiden?
Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Mölndals stad och Sara Nordström, fritidskonsulent, Umeå kommun

Paus

Att vara ledare under en pandemi
Arbetet som chef och ledare har de senaste åren varit en utmaning – minst sagt. Ta chansen och lyssna till hur Carl-Martin Lanér tog sin roll som ledare i en tid där det kommunala arbetets karaktär förändrades över en natt. Vad krävs av en chef och ledare i en långvarig krissituation med tuffa restriktioner?
Carl-Martin Lanér, kommundirektör Ronneby kommun, tidigare kommundirektör i Karlskrona kommun, Årets offentliga chef 2017

Ca 16.50 Avslutning

Program 28 januari

Tema: Kultur- och fritidssektorn i samhällsplaneringen

Moderator: Lena Edring, MUCF

8.45 Insläpp till mötet

9.00 Inledning
Maria Modig, vice ordförande, Kultur- och fritidsdirektör i Norrköpings kommun

Får en meningsfull fritid plats i samhällsplaneringen?
Kultur- och fritidssektorn har ofta en vision om att kommunens invånare ska få tillgång till en meningsfull fritid - men vilket utrymme får den visionen i stadsplaneringen? Var med och lyssna på hur de arbetar i Linköpings kommun för att skapa rum för kultur och fritid i stadsutvecklingen.
Karin Olander - kultur- och fritidsdirektör, Andreas Hagström - fritidschef, kultur- och fritids- förvaltningen Linköpings kommun

Paus

Konsten i det offentliga rummet
Offentlig konst har varit en del av vårt samhälle sedan lång tid tillbaka, men varför finns den och vilken roll spelar den? Våra offentliga miljöer berikas ständigt med nya konstnärliga gestaltningar. Allt från skulpturer till muralmålningar. Ta del av en reflektion kring konsten i det offentliga rummet och vilken betydelse den kan ha.
Rebecka Walan, konstintendent, Stockholms läns museum

Paus

Gestaltad livsmiljö
Vår offentliga miljö består av konst och arkitektur. Hör hur arkitekturens relation till konst och dess betydelse i det offentliga rummet ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer. Hur kan vi skapa hållbara rum för konst och kultur i vår stadsplanering?
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola

Paus

Tillsammans når vi längre – Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället
MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser. Med hjälp av den kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter. Under presentationen får du reda på mer om modellen fungerar och exempel på hur den har använts av olika aktörer.
Elisabet Johansson, utvecklingsledare, MUCF

Fördjupat samtal

Ca 12.00 Avslutning

 

Plats
digital via Zoom