Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas valdeltagande minskar för första gången på 20 år

Nyhet -

Valdeltagandet bland unga minskade 2022 för första gången på 20 år. Minskningen beror främst på att allt färre unga med utländsk bakgrund röstar. Ungas valdeltagande är högre ju bättre socioekonomiska förutsättningar som finns i området där de bor.

Det visar MUCF:s rapport Ung idag 2024: En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet. Rapporten visar på att det är stora skillnader i valdeltagande mellan unga beroende på de socioekonomiska förutsättningarna i området där de bor. 

I områden med stora socioekonomiska utmaningar röstar 64 procent unga, medan 91 procent av unga röstar i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. 

Även andelen unga som väljs in i riksdag, region- och kommunfullmäktige har minskat. Unga har under hela perioden 2002–2022 varit underrepresenterade, men andelen har ändå ökat fram till 2014. Därefter har andelen unga som valts minskat i val på nationell, regional och lokal nivå. Tjejer är mer underrepresenterade än killar.

Ur rapporten:

  • Ungas valdeltagande har minskat från 86 till 83 procent. Bland unga med utländsk bakgrund har valdeltagandet minskat med 10 procentenheter. Det har inte skett någon minskning bland unga med svensk bakgrund.
  • Tjejer har något högre valdeltagande än killar i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 
  • Unga med utländsk bakgrund har betydligt lägre valdeltagande, 64 procent, än unga med svensk bakgrund, 89 procent. 
  • Ungas valdeltagande är högre ju bättre socioekonomiska förutsättningar som finns i området där de bor. Det är stor skillnad i valdeltagandet mellan unga i områden med stora socioekonomiska utmaningar (64%) och unga i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar (91%). 
  • Det finns skillnader mellan ungas valdeltagande i olika kommuner. I kommunen med högst valdeltagande bland unga röstar 93 procent av unga, jämfört med 68 procent i kommunen med lägst valdeltagande.
  • Kön, bakgrund och socioekonomiska förutsättningar spelar tillsammans stor roll för ungas valdeltagande. 55 procent av killar med utländsk bakgrund i områden med stora socioekonomiska utmaningar röstar, jämfört med 94 procent av tjejer med svensk bakgrund i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.
  • 2022 var andelen unga som blev invalda i kommunfullmäktige 2,5 procent. Unga är underrepresenterade bland förtroendevalda i kommun-, regionfullmäktige och riksdag och andelen unga har minskat sedan 2014.  Tjejer är mer underrepresenterade än killar.
  • 47 procent av unga tror att det finns stora möjligheter för vanliga människor att föra fram sina åsikter till de som bestämmer och bara 40 procent tror att de som bestämmer lyssnar och bryr sig om människors förslag och åsikter.

Rapporten är en del av MUCF: s uppföljning av de ungdomspolitiska målen och utgår från de indikatorer över ungas levnadsvillkor som MUCF följer och publicerar på ungidag.se.

Läs rapporten Ung idag 2024: En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet.

Länk till pressmeddelandet

Generaldirektör Lena Nyberg skriver i en debattartikel i Aftonbladet "Trenden bruten - nu röstar allt färre unga".

Öka ungas delaktighet genom att anordna EU-skolval på er skola.

Vad tycker unga i din kommun? Använd er av LUPP för att ta reda på vad unga tycker och tänker i din kommun, stadsdel eller region.