Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Svenska volontärorganisationer premierades för projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Nyhet -

Tre svenska volontärorganisationer har vunnit pris för sina projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Prisutdelningen skedde vid den årliga Quality Label-träffen som gick av stapeln i Växjö 6–7 december 2021.

Pristagare vid QL-träffen i Växjö 7 december 2021

Bild: Några av pristagarna vid QL-träffen i Växjö, 7 december 2021.

Evenemanget ordnades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och syftet med prisen var att uppmärksamma det viktiga volontärarbete som organisationerna utför.

Inom Europeiska solidaritetskåren erbjuds unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att verka som volontär där syftet är att stödja lokalsamhället – i Sverige eller internationellt. MUCF fördelar bidrag till svenska verksamheter som endera vill ta emot eller sända volontärer, och programmet ger även unga möjlighet att få bidrag för att genomföra sina egna projekt med ett internationellt perspektiv. Quality Label (QL) är den kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål. Varje år ordnar MUCF en träff med de svenska volontärorganisationer som beviljats märkningen. Årets evenemang ordnades i ett så kallat hybrid-format, där deltagarna hade möjlighet att endera delta fysiskt i Växjö eller digitalt.  

- QL-träffen ska likt alla aktiviteter inom Europeiska solidaritetskåren ge nya perspektiv, inspirera och skapa samarbeten för att bygga solidaritet. Jag hoppas och tror att vi tillsammans lyckades med det. Det faktum att vi i årets upplaga också kunde erbjuda deltagarna att vara med fysiskt var en bonus, eftersom det ger en helt annan känsla än att enbart umgås digitalt. I samband med träffen vill vi lyfta de resultat som volontärprojekten bidrar till och uppmärksamma det arbete som organisationerna gör, sade Lisa Åkesson, MUCF handläggare för Europeiska solidaritetskåren.

Programmet för den 2-dagar långa träffen bjöd på många möjligheter att nätverka och diskutera erfarenheter och utmaningar. Evenemanget kulminerade i prisutdelningen, som i 2021 års upplaga hade tre kategorier: Bästa organisation för volontärer från Sverige, bästa volontärorganisation inom inkludering, och bästa volontärorganisation inom hållbarhet. 

De vinnande projekten

Totalt var 8 volontärprojekt nominerade – de var endera självnominerade eller nominerade av andra organisationer eller MUCF. 

Priset för bästa volontärorganisation för volontärer från Sverige gick till Örebro Kommun, Ung Arena. I sin motivering noterade juryn att Ung Arena på ett föredömligt sätt skickar volontärer från Sverige till projekt runt om i Europa. De har under det senaste året skickat en rad volontärer från Sverige till beviljade projekt i Kroatien, Rumänien, Italien, Nederländerna och Frankrike.

- Det är fantastiskt att se unga människor återvända efter sin volontärtjänstgöring – att se deras nyvunna självförtroende och höra om alla nya kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Vi gör inte det här för att vinna priser, vi gör det för de unga, sade Berka Nilsson som tog emot priset åt Örebro Kommun.

Priset för bästa volontärorganisation inom inkludering gick till Globala Kronoberg och deras volontärprojekt Funkibator, som arbetar med utvecklingsfrågor inom området funktionsnedsättning. Att volontärer genom Globala Kronobergs volontärprojekt kan vara med och bidra till det fantastiska arbetet på Funkibator är en möjlighet som MUCF hoppas på att ser mer av, sade juryn i sin motivering. Att ta emot volontärer är inte bara ett positivt tillskott för Funkibator men även för volontärerna som genom sitt engagemang får värdefulla erfarenheter av att arbeta med en målgrupp som de kanske inte annars möter i sin vardag.

Flera av de volontärer som just nu jobbar med Funkibator var med vid prisutdelningen, och de fick även äran att ta emot priset tillsammans med Sara Björnald från Globala Kronoberg: 

- Vi är stolta att få vara med i ett så meningsfyllt projekt som hjälper samhället. Vi fick möjligheten att inte enbart vara i ett nytt land och lära oss om livet här, utan även bidra till ett gott ändamål, sade volontärerna i det gemensamma tacktalet. 

Det tredje och sista priset, för bästa volontärorganisation inom hållbarhet gick till Relearn Suderbyn, som är en ekogemenskap på Gotland. Juryn motiverade sitt val med att Relearn Suderbyn på ett unikt sätt lyckas väva ihop sina volontärprojekt med ekoverksamheten och de internationella miljöprojekt som de driver eller medverkar i. Som volontär i Suderbyn är uppgifterna varierande och lärandet sträcker sig från praktiska färdigheter och sociala kompetenser till färdigheter i administration och projektledning. Relearn Suderbyn sticker också ut genom att i hög utsträckning vara aktivister som är knutna både till gräsrotsrörelser och akademin. 

- Vi är mycket glada för erkännandet, och det viktigaste är att vi inte är de enda som jobbar med det här. Det är ett viktigt globalt ämne och vi är glada att vi har det här stället dit vi kan bjuda in folk från hela Europa för att ge dem praktisk erfarenhet, sade Sergey Lutchenko då han tog emot priset åt Relearn Suderbyn.

Relearn Suderby

Bild: Teamet bakom Relearn Suderbyn på Gotland, med sitt diplom från QL-träffen.

Juryn bestod av följande MUCF-medarbetare: Jens Brinkestam, koordinerande för slutrapportsteamet, Christine Olsson, handläggare inom Erasmus+ och Inclusion Officer, och Sofia Stafström, handläggare inom Erasmus+ och med i arbetsgruppen för hållbarhet.