Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF svarar Riksrevisionen gällande handläggningen av organisationsbidrag

Nyhet -

Riksrevisionen har som ett led i granskningen av årsredovisningen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, synpunkter på kontrollen av de organisationsbidrag som fördelas till barn- och ungdomsorganisationer.

MUCF har, som alla myndigheter, begränsade resurser och medel för att hantera sitt uppdrag. När det gäller tillsyn och kontroll av organisationers verksamet så tvingas vi varje år prioritera och göra en avvägning mellan olika former av tillsyn. Vi tar Riksrevisionens synpunkter på allvar och har gått igenom de iakttagelser och rekommendationer som görs i rapporten. MUCF har nu lämnat sitt svar till Riksrevisionen.

Riksrevisionens rapport