Hoppa till huvudinnehåll
 

Hitta kraft i samverkan

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Kriget i Ukraina har gjort att människor just nu tvingas fly sina hem. Enligt FN är över en halv miljon ukrainare på flykt redan och fler väntas lämna Ukraina i närtid. I en tid när oro skapas och människor flyr för sina liv är det viktigt att samverkan mellan olika samhällsaktörer fungerar.

Civilsamhället tar ofta ett stort ansvar, inte minst i kristider. En samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer gör att man når längre med sina insatser och får goda effekter och resultat på kort och lång sikt i samhället.

Runt om i landet finns många goda exempel på hur kommuner, myndigheter och ideella organisationer lyckats samla gemensamma krafter. Här har vi samlat olika skrifter, modeller och rapporter som kan fungera som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter att hitta kraft i samverkan.

I vår skrift Samla Kraft!, som togs fram i samband med flyktingmottagningen 2015/2016 kan du läsa om hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Skriften tar upp framgångsfaktorer för samverkan så att samhällets resurser, kraft och engagemang tas tillvara på bästa sätt. Dessa metoder fungerar än idag, men sedan dess har MUCF också tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället som också kan vara till stöd i arbetet att skapa god samverkan till nytta för alla parter.

Mottagande av flyktingar, asylsökande och nyanlända är en komplex uppgift, där många olika samhällsaktörer är tvungna att samverka, komma överens och finna sina roller för att snabbare hitta vägar för att hantera ett akut läge och systematiskt arbeta med mottagande av människor som flyr. I rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor kan du läsa om de avgörande insatser som gjordes under flyktingmottagandet 2015, men också om de svårigheter som fanns.

Här kan du också titta på några röster från olika beslutsfattare inom offentlig sektor och civilsamhället som delar med sig om varför de tycker samverkan är så viktigt.