Hoppa till huvudinnehåll
 

Ansökningsperioden för organisationsbidrag avslutad

Nyhet -

Den 1 september var sista ansökningsdag för att söka organisationsbidrag. MUCF kommer nu att påbörja handläggning av ansökningarna och ett beslut kommer senare i höst.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen pengar till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och HBTQ-organisationer och bidragen kan sökas för organisationers ordinarie verksamhet. Den 1 september var sista ansökningsdag för att söka organisationsbidrag och nu påbörjar handläggningen av ansökningarna. Totalt har MUCF mottagit 196 ansökningar för organisationsbidrag för bidragsår 2021. Gemensamt för alla organisationer som söker bidrag är att de ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer, leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning samt varit verksamma i Sverige i minst två år före ansökan.

Bidrag till barn och ungdomsorganisationer syftar till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Det kan sökas av organisationer med verksamhet i Sverige och där minst 60 % av medlemmarna är i åldrarna 6–25 år. Det inkom 123 ansökningar vilket är samma antal som förra året.

Bidrag till etniska organisationer syftar till att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som har övervägande del medlemmar med utländsk bakgrund. Det inkom 63 ansökningar jämfört med 64 ansökningar förra året.

Syftet med bidrag till HBTQ-organisationer är att stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter med ändamål att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. 10 organisationer har sökt bidrag jämfört med 14 organisationer förra året. Det är ett mycket lägre antal i år och det kan möjligtvis till viss del förklaras av organisationernas utmaningar på grund av coronapandemin.

Nästa ansökningsperiod för organisationsbidrag öppnar under senare våren 2021.

Läs mer om organisationsbidragen nedan.
Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Bidrag till etniska organisationer
Bidrag till HBTQ-organisationer