Bidrag till hbtq-organisationer

Vi ger bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Två killar som ligger på rygg och pratar vid en sjö

Ansökan

Ansökan för bidragsår 2022 är öppen perioden 3 juni 2021 till och med den 1 september 2021. 

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Se film om hur du gör en bra ansökan - Driva organisation

Ni kan söka bidraget

Riksorganisationer och mindre organisationer för hbtq-personer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. I förordningen står det att MUCF:s beslut inte får överklagas, men efter domar från Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen kan dessa beslut överklagas. Om ett beslut om bidrag kan överklagas framgår också i det beslut som organisationen har fått. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidrag. För år 2021 delades drygt 11 miljoner kronor ut i bidrag till 10 hbtq-organisationer.