Bidrag till hbtq-organisationer

Vi ger bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Två killar som ligger på rygg och pratar vid en sjö

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut och beslut är tagna. Ett nytt ansökningstillfälle kommer sommaren 2021.

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Se film om hur du gör en bra ansökan - Driva organisation

Ni kan söka bidraget

Riksorganisationer och mindre organisationer för hbtq-personer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidrag. För år 2018 delades cirka 9,3 miljoner kronor ut i bidrag till 9 hbtq-organisationer.