Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferens: Samverkan om unga som varken arbetar eller studerar

Datum/tid:
Plats: Online

Den 21 december arrangerade vi tillsammans med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) en kunskapskonferens om vikten av samverkan om unga som varken arbetar eller studerar. Missade du konferensen? Ingen fara, nu finns sändningen att ta del av igen!

Under hösten 2021 började samhället öppnas upp igen. Läget på arbetsmarknaden stabiliserades och förbättrades i viss mån jämfört med före pandemin. Många unga stod dock fortfarande utanför arbetsmarknaden och för unga som saknar en gymnasieutbildning var det särskilt svårt. Samtidigt fanns en osäkerhet om vilka konsekvenser pandemin fått för ungas studieresultat på både kort och lång sikt.

Konferensen var välbesökt med över 700 deltagare. Utvärderingen visade också att en stor majoritet var nöjda och ansåg sig ha nytta av innehållet. 

För att fler ska kunna ta del av innehållet och på ett enkelt sätt hitta rätt, har vi valt att publicera konferensens olika delar i separata filmer. Allt är dessutom textat på svenska, även Charlotte Lieback Hansens föreläsning om BIP-studien som hölls på danska. 

Välkommen att ta del av sändningens delar igen via Youtube.