Hoppa till huvudinnehåll
 

Hitta kraft i samverkan

Civilsamhället tar ofta ett stort ansvar, inte minst i kristider. En samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer är därför mycket viktigt. Genom god samverkan når man längre med sina insatser och får goda effekter och resultat på kort och lång sikt i samhället.

I vår skrift Samla Kraft!, som togs fram i samband med flyktingmottagningen 2015/2016 kan du läsa om hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända, men också om de utmaningar som kan uppstå. Skriften tar upp framgångsfaktorer så att samhällets resurser, kraft och engagemang tas tillvara på bästa sätt. Detta metodmaterial kan vara till nytta även idag, även om det är viktigt att ha med sig att en del saker kan ha förändrats och att  vi har en annan typ av flyktingsituation nu där exempelvis processen att söka asyl inte är likadan som 2015.

När det gäller just själva processen att samverka så har MUCF lanserat ett nytt metodmaterial som kan användas upptill de verksamhetsspecifika exempel som ni kan hitta i Samla kraft. MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället lanserades 2021 och arbetades fram tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor utefter deras behov. Samverkansmodellen kan vara till stöd i ert arbete att skapa god samverkan till nytta för alla parter.

Läs mer om samverkan med det civila samhället

Sveriges kommuner och regioner arbetar på olika sätt med civilsamhällesfrågor för att stärka förutsättningarna och villkoren för civilsamhällets organisationer. Det kan ske genom exempelvis samverkan, dialog, råd och stöd, bidragsgivning, kunskapsstöd med mera. Läs mer om goda exempel och lärdomar för att inspirera till samverkan med civilsamhällets organisationer

Gå med i våra nätverk

Arbetar du i offentlig sektor eller civilsamhället och vill träffa andra och diskutera och byta erfarenheter om samverkan, gå med i något av våra nätverk: 

Nätverk för civilsamhället och kommuner 

Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor 

Nätverk för regioner om ungdoms- och civilsamhällesfrågor; ta kontakt med elisabet.johansson@mucf.se för mer information.