Europa för medborgarna

Bidraget syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Syfte med bidraget

EU-programmet Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU. Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Programområden

Europa för medborgarna är uppdelat i två programområden: Europeisk hågkomst och Demokratisk delaktighet och engagemang.

Europeisk hågkomst

Bidraget ska främja reflektion om EU:s moderna historia och diskutera lärdomar för framtiden.

Till bidraget Europeisk hågkomst

Demokratisk delaktighet och engagemang

Bidraget ska uppmuntra medborgare till att engagera sig i frågor som rör det europeiska medborgarskapet och utformningen av EU:s demokratipolitik. Programområdet innehåller tre olika åtgärder: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Till bidraget Demokratisk delaktighet och engagemang