Europa för medborgarna

Bidraget syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Uppgifterna som anges om sista ansökningsdag i filmen stämmer inte längre, korrekta datum anges i dokumentet ”Deadlines 2019-2020” som finns under ”Dokument” på denna sida.

Syfte med bidraget

EU-programmet Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.

Målgrupper

Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Olika målgrupper kan söka bidrag för olika delprogram. Till exempel kan dessa söka bidrag:

Kommuner, landsting, ideella organisationer, forskningsinstitut, organisationer för överlevande, museer, städer, vänortskommittéer, utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer samt regionala myndigheter, vänortskommittéer eller ideella organisationer som företräder en kommun.

Programområden

Europa för medborgarna är uppdelat i två programområden: Europeisk hågkomst och Demokratisk delaktighet och engagemang. Programområdet Demokratisk delaktighet och engagemang innehåller tre olika åtgärder: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Till bidraget Europeisk hågkomst

Till bidraget Demokratisk delaktighet och engagemang

Har ni en projektidé?

Om ni vill diskutera er projektidé eller ansökan är ni välkomna att kontakta oss. För att vi ska kunna ge så bra stöd som möjligt ber vi er fylla i och skicka in formuläret Beskrivning av projektidé till oss per e-post senast senast 7 dagar innan deadline för ansökningsrundan. Läs först igenom programhandledningen innan ni skickar in formuläret!

Beskrivning av projektidé

Letar ni efter projektpartners?

Sök samarbetspartner i Search Partner database

Search Partner database samlar partnerförfrågningar i Europa. Databasen har skapats av den italienska kontaktpunkten för Europa för medborgarna.

Som nationell kontaktpunkt för Europa för Medborgarna kan vi underlätta er partnersökning. Fyll i formuläret för partnerförfrågan och skicka till oss så sprider vi förfrågan via vårt nätverk av europeiska kontaktpunkter för Europa för Medborgarna. 

Formulär partnerförfrågan, word, engelska