Hoppa till huvudinnehåll
 

CERV

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

MUCF ansvarar för att informera om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel.

Målen med programmet är att:

  • främja jämlikhet och rättigheter
  • främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin
  • bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld

Delprogram och inriktningar

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Syftar till att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Syftar till att öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder samt uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Syftar till att stödja civilsamhällets organisationer och öka deras förmåga att reagera och säkerställa tillräcklig tillgång för alla medborgare. Till deras tjänster, rådgivning och stöd. Delprogrammet ska även möjliggöra verksamhet som främjar medborgerliga rättigheter.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

  • Offentliga aktörer så som kommuner, landsting, regioner och regionala myndigheter.
  • Icke-offentliga aktörer så som Ideella organisationer samt muséer och vänortskommittéer.

Ansökan och ansökningstider

Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel; European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST).

European Commission: Funding & tenders opportunities

MUCF:s roll är inte att ta emot ansökningar utan att sprida information om CERV och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss.

Pågående utlysningar

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Öppen för ansökningar från 20 april 2021. Sista ansökningsdag 7 september 2021 klockan 17.00.

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation

Öppen för ansökningar från 6 maj 2021. Sista ansökningsdag 9 september 2021 klockan 17.00.

Call for proposals for town-twinning and networks of towns (Networks of town)

Öppen för ansökningar från 20 maj 2021. Sista ansökningsdag 26 augusti 2021 klockan 17.00.

Call for proposals for town-twinning and networks of towns (Town-Twinning)

Öppen för ansökningar från 20 maj 2021. Sista ansökningsdag 26 augusti 2021 klockan 17.00.

 

Feedback