Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

CERV

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

MUCF ansvarar för att informera om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks hos de centrala EU-programkontoren EACEA eller DG JUST i Bryssel.

Målen med programmet är att:

 • främja jämlikhet och rättigheter
 • främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin
 • bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld

Delprogram och inriktningar

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Syftar till att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Syftar till att öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder samt uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Central del av CERV-programmet, som stödjer aktiviteter för att främja mänskliga rättigheter och värderingar i EU. Det är till för medborgare att främja och skydda sina rättigheter. Den skyddar även rättsstatsprincipen.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

 • Offentliga aktörer, så som kommuner, regioner och myndigheter.
 • Privata och civilsamhällesaktörer, så som bl.a. ideella organisationer, sociala företag, forsknings- eller utbildningsinstitutioner, muséer och vänortskommittéer.

Film: om programmet CERV

Ansökan och ansökningstider

Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel; European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST).

European Commission: Funding & tenders opportunities

MUCF:s roll är inte att ta emot ansökningar utan att sprida information om CERV och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss.

Pågående utlysningar

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation

Sista ansökningsdag 8 december 2021 klockan 17.00.

Call for citizens’ engagement and participation

Sista ansökningsdag 10 februari 2022 klockan 17.00.

Call for proposals to promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches

Sista ansökningsdag 24 februari 2022 klockan 17.00.

Kommande utlysningar under kvartal fyra, 2021

 • Call for proposals to protect and promote the rights of the child 
 • Call for proposals for town-twinning and networks of towns
 • Call for protecting and promoting Union values
 • Call for National Roma Contact Points for Roma equality, inclusion and participation
 • Call for proposals to promote gender equality
 • Call for proposals on European Remembrance
 • Call for proposalt to prevent and combat gender-based violence and violence against children (Daphne)

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: