Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Budget Erasmus+

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

Notera: sidan uppdateras inom kort med budgetinformation för 2023.

Tillgänglig budget i euro

Total budget för Erasmus+ Ungdom 2022: 6 802 431

KA1 Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 2 862 371

KA1 Projekt för att öka ungas delaktighet: 720 826

Ackreditering: 476 270

KA2 Småskaliga partnerskap: 493 647

KA2 Partnerskap: 2 101 074

Ackreditering

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissioner tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

  • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er ackrediterings ansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
  • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital. 

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Totalt budget: 476 270 € 

Budgeten fördelas enligt nedan:

Budget för särskilda kostnader: 65 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer kommer få ett minimibelopp på 25 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet på projekt. 

Maxbelopp: 150 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större KA1 projekt kan behöva för budget.

Antal ansökningsrundor 2022

KA1 Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 2

KA1 Projekt för att öka ungas delaktighet: 3

KA2 Småskaliga partnerskap: 2

KA2 Partnerskap: 2

Ackreditering: 1

Planerad fördelning av budget

KA1: Runda 1: 50%, Runda 2 (bara projekt för att öka ungas delaktighet) 10% Runda 2: 40%

KA2: 50% per runda.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: