Hoppa till huvudinnehåll
 
Finansieras av Europeiska unionen

Bidrag inom CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidragen inom CERV är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

MUCF ansvarar för att informera om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidragsansökningarna handläggs hos de centrala EU-programkontoren European Education and Culture Executive Agency (EACEA) eller Directorate-General Justice i Bryssel.

Målen med programmet är att:

  • främja jämlikhet och rättigheter
  • främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin
  • bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld

Utlysningar inom CERV

Delprogram och inriktningar

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Syftar till att förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Syftar till att öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder samt uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Central del av CERV-programmet, som stödjer aktiviteter för att främja mänskliga rättigheter och värderingar i EU. Det är till för medborgare att främja och skydda sina rättigheter. Den skyddar även rättsstatsprincipen.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

  • Offentliga aktörer, så som kommuner, regioner och myndigheter.
  • Privata och civilsamhällesaktörer, så som bl.a. ideella organisationer, sociala företag, forsknings- eller utbildningsinstitutioner, muséer och vänortskommittéer.