Hoppa till huvudinnehåll
 

Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska undersöka civilsamhällets erfarenheter av digitaliseringen som skett under pandemin. Fokus ligger på att undersöka hur det har påverkat grupperna unga (13-25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar. Studien kommer att resultera i en rapport och förslag för hur villkoren för det civila samhällets organisationer ska kunna förbättras.

Studien görs inom ramen för det regeringsuppdrag som MUCF har kopplat till pandemin, där myndigheten bland annat tar fram kunskap om hur civilsamhällets organisationer påverkats.

Arbetet kommer att göras i tre steg:

  • Nationellt samråd: 15 september kl 14.00-15.30.
    För representanter för nationella organisationer och paraplyorganisationer.

  • Gruppintervjuer: 6 alternativa tillfällen där en representant från din organisation deltar vid ett tillfälle. 21 eller 22 september kl 13.30-15.00 eller 17.30-19.00. Eller 27 september kl 14.30-16.00 eller 18.00-19.30.
    För representanter för organisationer som verkar på regional eller lokal nivå.

  • Avslutande samråd/hearing: 6 oktober kl 17.30-19.00.
    För alla som deltagit under processen, oavsett nivå.

Alla tillfällen sker i form av webbmöten i Microsoft Teams. Den 3 september börjar vi fördela platser för deltagare på samråd 1. Den 8 september börjar vi fördela platser till gruppintervjuerna. Det finns ett begränsat antal platser, så anmäl ert deltagande omgående för att öka chanserna för din organisation att delta!

Under det inledande samrådet sker en bred insamling av erfarenheter från organisationer på nationell nivå. Under mötet är vi även intresserade av att få ta del av era prioriteringar inför den fortsatta studien – vilka områden är ni särskilt intresserade av att veta mer om?

Under gruppintervjuerna samlas organisationer från regional och lokal nivå. Där går vi in djupare på några utvalda teman. Vi är särskilt intresserade av att veta mer om pandemins konsekvenser för både er som organisationer och för era medlemmar och målgrupper. Det kan vara både negativa och positiva konsekvenser. Några exempel på områden är interndemokrati och demokratiska processer, påverkansarbete, medlemsaktiviteter och rekrytering av medlemmar. Vi kommer att särskilt fokusera sådant som berör unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Under det avslutande samrådet föredrar vi de preliminära resultaten av utredningen och bjuder in er till en diskussion av dessa, samt av våra slutsatser och rekommendationer. Hur väl känner ni igen er i det vi beskriver? Ser ni viktiga delar som saknas, eller bör lyftas fram tydligare? Kanske har ni förslag på lösningar som bidrar till att digitaliseringen fungerar bättre för er och era medlemmar?

När rapporten publicerats får alla som deltagit i processen en kopia som tack för deltagandet.

Det är möjligt för er organisation att delta både på samråd och fokusgrupper, eller att prioritera att enbart delta i något eller några delar av arbetet. Om vi får ett stort antal anmälningar kommer vi att prioritera att få en så bred representation från civilsamhällets organisationer som möjligt. Under det avslutande samrådet hoppas vi samla så många som möjligt av er som deltagit under något av de tidigare mötena.

Har du frågor? Hör av dig till elisabet.johansson@mucf.se

Anmäl dig här
Du kommer få ett bekräftande mail där vi meddelar vilket tillfälle som du får möjlighet att delta.