Hoppa till huvudinnehåll
 

Vilka är civilsamhället?

Det som flest associerar till ordet civilsamhälle är kanske ideella föreningar. Det är inte konstigt eftersom de utgör den allra största delen av registrerade civilsamhällesorganisationer (62,1 %, SCB 2019). Men utöver ideella föreningar finns även många andra associationsformer.

Civilsamhällets associationsformer är

  • ideella föreningar
  • stiftelser
  • icke-formaliserade civilsamhället ex. nätverk & upprop
  • en del ekonomiska föreningar och kooperativ (Förenklat kan sägas att vinst inom det civila samhället kan utgöra ett medel, men inte ett mål.)
  • aktiebolag med särskild vinstudelningsbegräsning (SVB)
  • registrerade trossamfund
  • samfälligheter och samfällighetsföreningar

Den vanligaste associationsformen av registrerade civilsamhällesorganisationer är ideella föreningar.

Ungefär 256 000 organisationer var registrerade som civilsamhällesorganisationer enligt SCB (2019). Det civila samhället anställer ungefär 200 000 personer i Sverige (SCB, 2019). Civilsamhällets bidrag till svensk BNP var 2019 (SCB) 3,1 procent, större än till exempel den svenska detaljhandeln. 38,6 % av civilsamhällets organisationer är ekonomiskt aktiva.