Ungas sociala inkludering

Varannan ung känner sig inte inkluderad i samhället. För att bidra till förbättringar ger MUCF kunskap och stöd till offentliga aktörer och organisationer i det civila samhället. 

Del av framsidan på rapporten Fokus18.

I MUCF:s rapport Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. Flera likheter framkommer mellan dem som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva. Särskilt utmärkande är

  • bristande tillgång till gymnasieutbildning, mötesplatser och ungdomshus där de bor
  • bristande tilltro till offentliga aktörer
  • en upplevelse av att det blivit sämre att bo där de bor än när de själva växte upp.

Unga i städer (ej i utsatta områden) uppger genomgående bättre livsvillkor, social inkludering och förutsättningar för ett bra liv än vad unga på landsbygden och i utsatta områden gör.

- Det är ett allvarligt problem att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan grupper av unga på grund av var man bor. Om unga inte kan lita på samhället, och inte heller vara med och påverka frågor som rör dem, riskerar vi att de tappar tilltron till samhället. Det kan i förlängningen bli en risk för det demokratiska system som i dag känns viktigare än någonsin att försvara, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

MUCF erbjuder i mån av tid och omfattning både föreläsning och workshop kring innehållet i Fokus 18. Under föreläsningen ger vi konkreta rekommendationer om hur kommuner, regioner och andra offentliga och ideella aktörer kan arbeta för att öka ungas inkludering i samhället.

Du kan också ta del av Landsbygdsnätverkets webbseminarium Landet Lär från den 5 februari 2019, då Fokus 18 presenterades.