Stödpaket från regeringen

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. De flesta av åtgärderna är även stöd till aktörer inom civilsamhället.

Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen genom att begränsa smittspridningen, motverka konsekvenserna för arbetsgivare samt ge möjlighet till ekonomisk trygghet och omställning för de som nu blir arbetslösa. Dessutom ska de skapa förutsättningar för återhämtning efter krisen.

Stödpaketen nedan kan aktörer i civilsamhället ta del av genom att ansöka. För sjuklönekostnaderna behövs ingen ansökan, det sker automatiskt.

Sidan uppdateras löpande.

Stödpaket som inte går att söka längre (sista ansökningsdag har passerat)