Stödpaket från regeringen

Här hittar du information om regeringens stödpaket som civilsamhället kan söka för att mildra konsekvenserna av corona.

För er med minskade eller inga intäkter

För er som är arbetsgivare

Det finns olika stöd och förmåner för dig som arbetsgivare kopplat till coronapandemin.

Verksamhetsspecifika stöd