Stödpaket från regeringen

Här hittar du information om regeringens stödpaket som civilsamhället kan söka för att mildra konsekvenserna av corona.

Beslutade stöd aktuella att söka

Nya stöd

Förslag till nya stöd

Stöd där sista ansökningsdag har passerat - ej sökbart längre