Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Datum/tid:

Välkommen till MUCF:s digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområde 2: Partnerskap för samarbete och specifikt: småskaliga partnerskap (Partnerships for Cooperation, Key Action 2).

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2021 och 2027. Skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2, Partnerskap för samarbete: småskaliga partnerskap.

Datum, tid och plats

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom

16 februari, 09.00 – 12.00. 

För vem?

Civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer, till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk.

Program

Vi går igenom grunderna för Erasmus+ och bedömningskriterier samt centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan.

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 februari.

Anmälan till Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Medverkan är kostnadsfri.

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig dagen innan webbinariet. 

Vi kommer att ta en skärmdump på deltagarlistan under webbinariet.

Webbinariet hålls på svenska.