Tabellbilaga

Bild: 

Tabellbilaga

Bilaga till rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar

Tabellbilaga till rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar, konfidensintervall. Rapporten ger en bred belysning av det svenska föreningslivet och då särskilt föreningarnas förutsättningar att bedriva sina verksamheter och att fungera som en bärande del av demokrati.

Ladda ned rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-05-08

Sidantal: 

19
0:00 kr