Hoppa till huvudinnehåll
 

Har alla samma möjlighet att delta i det civila samhället?

En kunskapsöversikt om hinder för deltagande

harallasammamojligheter
Utgivningsdatum:
Sidor: 52

Ladda ner för utskrift

Inför år 2018 gav regeringen ett förstärkt kunskapsuppdrag inom politiken för det civila samhället till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I det uppdraget ingick bland annat att prioritera ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället. Genom denna kunskapsöversikt stärker myndigheten kunskapen om vilka hinder som kan finnas för ett deltagande i det civila samhället.