Har alla samma möjlighet att delta i det civila samhället?

Bild: 

Har alla samma möjlighet att delta i det civila samhället?

En kunskapsöversikt om hinder för deltagande

Inför år 2018 gav regeringen ett förstärkt kunskapsuppdrag inom politiken för det civila samhället till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I det uppdraget ingick bland annat att prioritera ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället. Genom denna kunskapsöversikt stärker myndigheten kunskapen om vilka hinder som kan finnas för ett deltagande i det civila samhället.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-84-0

Utgivningsdatum: 

2018-08-24

Sidantal: 

52
0:00 kr