= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad

Unga med behovsanställning har svårigheter med löpande utgifter och oroar sig för sin ekonomi i samma utsträckning som unga arbetslösa. Rapporten visar även att dagens unga i större utsträckning vill att deras arbete ska vara meningsfullt och ge möjligheter till att kombinera arbetet med fritid- och familjeliv, än tidigare ungdomsgenerationer.

Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16-29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Tabellbilaga

0:00 kr
Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017
0:00 kr
Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsida på Projektbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat rött äpple på grön bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Framsida på Hitta vägen! Ung i dag 2019 i korthet. Bild: svartvit foto på unga som promenerar i solsken på en skolgård
Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet
0:00 kr
Framsidan på Fokus 18 i korthet. Bild: Svartvitt foto på unga personer sitter och ser tankfulla ut
Vilka ska med - ungas sociala inkludering i Sverige
0:00 kr
Framsidan på Luppföljning 2015-2018. Bild: tre ungdomar håller varandra i händerna när de hoppar högt så håret står som en solfjäder bakom dem. Ryggarna mot kameran.
Bättre lokal ungdomspolitik genom Lupp
0:00 kr