= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor

Rapporten undersöker hur unga hbtq-personer ser på sina levnadsvillkor jämfört med andra unga. Resultaten visar oroande mönster. Det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor. Det innebär att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar på fritiden, symptom på psykiska ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att alltid känna sig trygga, både i hemmet och på offentliga platser. 

Rapporten bygger på resultat från den nationella ungdomsenkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomförde år 2018. Enkäten skickades ut till 5 000 slumpmässigt utvalda unga personer mellan 16 och 25 år och svarsfrekvensen var 46 procent. I enkäten finns frågor om den svarandes könsidentitet och sexuella läggning. Utifrån dessa frågor kan unga hbtq-personer särskiljas från unga heterosexuella cispersoner, de som i rapporten benämns som ”andra unga”.

Läs mer om den nationella ungdomsenkäten här: (Länk till https://www.mucf.se/nationella-ungdomsenkaten-hur-ar-det-att-vara-ung-idag)

0:00 kr
Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå
0:00 kr
Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid
0:00 kr
Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018
0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
0:00 kr
Framsida på Unga med attityd 2019, del 2. Bild: ung person med huvudduk, tittar självsäkert in i kameran
Arbete och arbetsmarknad
0:00 kr
Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017
0:00 kr