= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Omslag till Handboken För och med unga
Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

En handbok till förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner som vill utveckla ett helhetsperspektiv på ungdomspolitiska frågor.

(Denna pdf-fil är inte helt och hållet tillgänglig men vi kommer snart att uppdatera den till en tillgänglig version.)

0:00 kr
Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
Verksamhetsexempel och ungas röster
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
Kartläggning av etableringsuppdraget
0:00 kr
Omslag till rapporten Flyktingmottagandet
– det civila samhällets roll och villkor
0:00 kr
Omslag till Fokus 16
Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet
0:00 kr