= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Omslag till rapporten Det stora steget. Trafikskylt föreställande personer som passerar över en väg.
Delrapport om ungas övergång från skola till arbetsliv

Vi har i uppdrag att analysera och redovisa utvecklingen av ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Detta är en delrapport av uppdraget.
Ungas etablering i arbetslivet är en av regeringens mest prioriterade frågor. Genom denna rapport kan vi på ett unikt sätt redovisa hur ungas övergångar från olika skolformer ser ut och förändras över tid.
Vi ger också en bild av hur olika bakgrundsvariabler påverkar etableringsmöjligheterna.
Till delrapporten finns två bilagor: Hinder och möjligheter och Nya nyanser av UVAS.

0:00 kr
Omslag till Handboken För och med unga
Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten
0:00 kr
Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
Verksamhetsexempel och ungas röster
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
Kartläggning av etableringsuppdraget
0:00 kr
Omslag till rapporten Flyktingmottagandet
– det civila samhällets roll och villkor
0:00 kr
Omslag till Fokus 16
Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet
0:00 kr