= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Regionerna och civilsamhället - stöd och samverkan
Stöd och samverkan

Här ger regionerna inspirerande exempel på hur de arbetar för att skapa goda förutsättningar och villkor för det regionala civilsamhället.

Det sker bland annat genom samråd, dialogsträffar, bidragsgivning, olika överenskommelser och genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).

”Den europeiska koden för samverkan med civilsamhället är ett bärande verktyg för vår samverkan.”, Region Jämtland Härjedalen.

”Kulturenheten har initierat och sammankallar ett antal referensgrupper och nätverk för bland annat kulturarrangörer, musik- och teaterområdet.”, Region Gotland.

Regionerna har kommit olika långt i samverkan med det civilsamhället och det finns potential att utveckla arbetet. Det finns en vilja till att utbyta erfarenheter och kunskap.

0:00 kr
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle - en inspirationsskrift med exempel från sex kommuner
En inspirationsrapport med exempel från sex kommuner.
0:00 kr
Bild på omslaget av rapporten Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet
En analys av hinder och möjligheter
0:00 kr
Kort analys av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
0:00 kr