= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Bild på omslaget av Fokus 20 med texten Det blir ju bara värre om jag berättar.
Unga berättar om sexuella trakasserier i utbildningsmiljö och vad du kan göra

Tre år efter #metoo handlar vår årliga Fokus-rapport om sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer och har titeln "Det blir ju bara värre om jag berättar". 

Vi har pratat med unga om deras erfarenheter av sin egen och andras utsatthet, hur de upplever att deras hälsa påverkas, vad de tänker om förebyggande arbete samt om #metoo påverkat deras utbildningsmiljö. Denna pocket-version av Fokus 20 bygger på samma tema, men beskriver resultatet på ett mer kortfattat sätt. 

Mer information

Här kan du ladda ned eller beställa Fokus 20 i sin helhet. 

0:00 kr
Bild på omslaget av Ett långvarigt utanförskap
Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar
0:00 kr
Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
0:00 kr
Framsida på Antidiskrimineringsverksamheter 2020. Titeln är mot blå bakgrund.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2018
0:00 kr
Rapportframsida Projektbidragens användning och effekter 2020. Titeln är på blå bakgrund
Återrapportering av fem statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr