= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida Öppna fritidsverksamheten. Illustration av fyra ungdomar i en soffa
Om hbtq, normer och inkludering

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. MUCF: s tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande. Nationella ungdomsenkäten från 2018 visade till exempel att 24 procent av unga hbtq-personer hade avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Som en del i vårt arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har vi tagit fram detta stödmaterial riktat till fritidsledare. Här har vi samlat kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar hbtq-personers deltagande i öppen fritidsverksamhet.

0:00 kr
En grupp ungdomar promenerar i solskenet
- en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet
0:00 kr
Framsida Fokus18 - Vilka ska med?
Ungas sociala inkludering i Sverige
0:00 kr
Framsida Unga som varken arbetar eller studerar. Bild: svartklädd person gnider sin nacke och ser ut över ett sädesfält
Statsbidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016
0:00 kr
Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
En studie om projekt för ökat valdeltagande
0:00 kr
Återrapportering av MUCF:s bidrag till Lokala resurscenter för beviljade projekt 2016
0:00 kr
Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet
0:00 kr