= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor

Rapporten Ung idag 2017 visar att levnadsvillkoren för unga som helhet är goda, men att vissa ungdomsgrupper möter större utmaningar än andra. De löper därmed större risk att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Rapporten bygger på indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken ‒ att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungidag.se - statistik om unga

Ung idag

0:00 kr
Omslagsbild på yngre tjej i traktor
Resultat av statsbidrag till ideella organisationers arbete i flyktingsituationen 2016
0:00 kr
Omslag till Handboken För och med unga
Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten
0:00 kr
Omslag till rapporten Stödjande och främjande
Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
Verksamhetsexempel och ungas röster
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
Kartläggning av etableringsuppdraget
0:00 kr