Hoppa till huvudinnehåll
 

Valupptakt i EU-skolvalet och firande av Europadagen den 7 maj

2024-05-03 - 07:26

422 skolor i Sverige har anmält att de ska genomföra EU-skolvalet 2024. Den 7 maj arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Europaparlamentets kontor i Sverige och Demokratinätverket en direktsänd valupptakt för EU-skolvalet.

– Vi upplever att unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa. Det är också fler skolor som har anmält sig i årets EU-skolval jämfört med EU-skolvalet 2019. Ungas förståelse för val och samhällets processer är en förutsättning för demokratin i framtiden. För att öka förståelsen för demokratiska processerna är det viktigt att unga får prata politik och lära mer om de politiska partierna, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att anordna skolval för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet i samband med EU-valet. EU-skolvalet kan genomföras från 15 april till och med 31 maj och skolorna väljer själva vilken dag som de vill genomföra skolvalet.

Valupptakten hålls i Europahuset i centrala Stockholm den 7 maj och riktar sig främst till lärare, elever och annan skolpersonal på högstadium och gymnasium. Men även andra intresserade av EU, demokrati och skola är välkomna att delta på plats eller att följa direktsändningen.

Rösträttsålder och politiskt engagemang

Lena Nyberg och Per Johansson, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, inledningstalar. Moderatorer är Lamija Muharemović som prisats för sitt arbete med att främja valdeltagande och skapa mötesplatsen A Sister Thing i området Norrby i Borås samt Anton Öhrlund, generalsekreterare på föreningen Vi Unga. 

Teman som lyfts på valupptakten är bland annat ungas valdeltagande, rösträttsåldern, ungas politiska engagemang och ungas demokratikunskaper i Sverige och EU. Elever, lärare, skolledare och flera olika organisationer kommer att samtala om EU, demokrati och skolval.

– Inför skolvalet är det ett stort fokus på och engagemang för val, politik och demokrati bland eleverna. Några viktiga frågor är hur man bygger vidare på det även efter valet och vilka möjligheter som finns, säger Lena Nyberg.

Direktsändningen är en samproduktion mellan MUCF och Europaparlamentets kontor i samarbete med Youth 2030 Movement, Myndigheten för tillgängliga medier, EU-kommissionens representation i Sverige, Vi unga, A Sister Thing, skolor, Skolverket, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd samt demokratimentorer i Demokratimentorsnätverket.   

MUCF firar Europadagen på Kulturhuset

MUCF:s valupptakt sker i anslutning till firandet av Europadagen på Kulturhuset i Stockholm. Då Europadagen (9 maj) i år sammanfaller med Kristi Himmelsfärdsdag så har Europaparlamentet i Sverige beslutat att i stället fira den 7 maj. Temat för Europadagen är EU-valet och dagen inleds av EU-minister Jessika Roswall. Det blir en dag fylld med debatter, föreläsningar och bland deltagarna finns Andreas Norlén, riksdagens talman, och partiernas toppkandidater i EU-valet.

MUCF deltar i firandet och bygger tillsammans med Universitets- och högskolerådet , UHR, vidare på temat hur unga kan engagera sig i EU, genom ett livesänt seminarium på temat "Din makt och din framtid - så här kan du engagera dig i EU". Bland annat deltar unga som arbetat som volontärer i Europa och lärare och elever som samarbetat med andra länder i Europa på temat ungas rättigheter, inflytande och demokratin.

– Vi tror att kunskap väcker intresse. Ett av MUCF:s uppdrag är att ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhället. På avdelningen för internationellt samarbete har vi olika verktyg, exempelvis möjligheterna med EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren samt digitala verktyg som MUCF:s webbutbildning Prata EU med unga. Det är viktigt att lyfta fram och diskutera ungas möjligheter att delta i alla demokratiska processer, säger avdelningschef Johan Lycke.