Hoppa till huvudinnehåll
 

Utbildning i hbtq-frågor för att göra skolmiljön tryggare: ”Viktigt att ha rätt kunskap”

2019-06-17 - 07:30

Sedan 2014 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gett utbildning i hbtq-frågor på skolor. Bara under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal.

- Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

Nu startar årets utbildningsturné, först ut är skolor i Stockholm, Kulturama, och i Uppsala, Magleungsskolans grundskola och gymnasium.

- MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60-tal skolor runt om i Sverige, i år räknar vi med att besöka ett tiotal skolor. Vi arrangerar också seminarier och konferenser för att utbilda skolpersonal i hbtq-frågor, säger Jorge María Londoño, utvecklingssledare på MUCF.

Utbildningen utgår från stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering som tagits fram av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom.

Kulturama och Magelungens skolor

MUCF:s experter på hbtq-frågor för unga besöker skolan Kulturama på tisdag 18 juni och Magelungens grundskola och gymnasium på onsdag 19 juni. Satsningen på kompetensutveckling av skolpersonal omfattar i år en miljon kronor och sedan 2014 totalt cirka 5,5 miljoner kronor.

- Vi vill ge pedagoger, elevhälsa och behandlare på skolan möjlighet att öka sin kunskap om hbtq, normer och värderingar och därigenom bidra med en trygg skolmiljö för våra unga. Vi ser att allt fler ungdomar bär på tankar och funderingar inom ämnet. Det är viktigt att vuxna på skolan har korrekt kunskap i ämnet för att möta detta, säger Åsa Bergström, rektor på Magelungsskolan i Uppsala.

Var tredje utsatt för våld

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har mer än var tredje ung hbtq-person uppgett att de utsatts för våld de senaste sex månaderna.

MUCF ser inga indikationer på att hälsosituationen hos unga hbtq-personer har förbättrats de senaste 10 åren. Men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Det handlar om ett långsiktigt arbete för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön, och om att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt.

- Vuxnas agerande i skolan har stor, ibland livsavgörande, betydelse för unga hbtq-personer. Det finns mycket skolpersonalen kan göra för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för alla unga, säger Jorge María Londoño.

- Vi ser ett engagemang bland många inom skolan i att arbeta med dessa frågor. Det som saknas är ofta kunskap om hur arbetet kan bedrivas rent konkret på ett bra sätt.

Skolturnén fortsätter i höst

Under hösten fortsätter MUCF med utbildningsinsatser på skolor runt om i landet, bland annat Sundlergymnasiet i Vårgårda, Stagneliussskolan i Kalmar, Lekebergsskolan i Lekeberg och Altorpskolan i Herrljunga.

MUCF har i uppdrag att vara en strategisk myndighet för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

UNGA HBTQ-PERSONERS HÄLSA I SIFFROR:

  • 35 procent av unga hbtq-personer i MUCF:s ungdomsenkät 2018 uppger att de utsatts för våld eller mobbing de senaste 6 månaderna, att jämföra med 20 procent av unga hetero- cispersoner.
  • 40 procent av unga hbtq-tjejer uppger att de har utsatts för våld eller mobbing de senaste sex månaderna. Detta kan jämföras med 24 procent bland heterosexuella cistjejer. (MUCF ungdomsenkät 2018)
  • En av fem transpersoner som svarade på Folkhälsomyndighetens enkät om hälsa och livsvillkor (2015) uppgav att de blivit utsatta för våld specifikt på grund av sin transerfarenhet.

Läs mer om unga hbtq-personers levnadsvillkor på MUCF:s hemsida  

Kontaktperson: Jorge María Londoño, tfn 010 1601048, e-post jorge.maria.londono@mucf.se