Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsprojekt får dela på drygt 28 miljoner kronor för internationella samarbeten och solidaritetsprojekt

2022-12-22 - 09:00

30 svenska ungdomsprojekt får totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. MUCF delar ut pengar från programmen i tre ansökningsrundor i år. Detta är den tredje och avslutande rundan för 2022. Cirka 23 miljoner kronor fördelas till projekt inom Erasmus+ och 5 miljoner kronor till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. 

Nytt för den här gången är projektformen som kallas DiscoverEU:s inkluderingsinsats. Det är ett tillägg inom det populära Erasmus+ initiativet DiscoverEU som ger 18-åringar möjlighet att resa ut i Europa. Bidragen ger en möjlighet för organisationer och grupper av unga att genomföra reseprojekt för unga som har begränsade möjligheter att kunna resa, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

Inom den nya projektformen är det organisationen Awesome People i Örebro som får cirka 270 000 kronor i bidrag till ett projekt som ska få fler unga med begränsade möjligheter i Örebro län att kunna genomföra resor i EU på samma villkor som sina kamrater.

– Vi är glada över att kunna ge bidrag för det här projektet och hoppas att fler organisationer får upp ögonen för den här projektformen i framtiden. Inkludering är ett prioriterat område inom EU-programmen och vi vill göra vårt bästa för att uppmärksamma och stödja det, säger Johan Lycke.

MUCF fick totalt in 83 ansökningar inom Erasmus+ och 22 projekt får nu dela på drygt 23 miljoner kronor.

Fler exempel på Erasmus+ projekt
Kooperativet Fjället i Göteborg får drygt 710 000 kronor. Projektet samlar ungdomar mellan 14–17 år från Georgien, Ukraina, Kroatien och Sverige vid två aktiviteter. Den första aktiviteten ska äga rum i Sverige i juni 2023 och den andra i Georgien i september 2023. Syftet är att unga ska lära sig mer om könsstereotyper, om jämställdhet inom idrott samt hur idrotten kan användas för att motverka könsdiskriminering.

Youth 2030 Movement i Stockholm får cirka 600 000 kronor. Under 2023 ska de genomföra ett projekt med fokus på ungas delaktighet och utbyte mellan unga och beslutsfattare på temat landsbygdens unga. Projektet innehåller tre huvudaktiviteter som alla genomförs i Sverige.

Relearn Suderbyn i Visby beviljas drygt 650 000 kronor. Projektet syftar till att skapa ett mindre nätverk av ungdomsorganisationer med olika bakgrund och erfarenhet, som tillsammans ska utveckla undervisningsmaterial om hållbar utveckling som sedan ska spridas i medlemmarnas lokala samhällen.

Internationella Kvinnoföreningen Sweden Skåne län i Malmö beviljas cirka 2 750 000 kronor. Föreningen ska utveckla ett innovativt utbildningspaket med syfte att bekämpa klimatförändringar och öka sysselsättningen bland ungdomar.

MUCF fick totalt in 11 ansökningar inom Europeiska solidaritetskåren och 8 projekt får nu dela på drygt 5 miljoner kronor.

Exempel på solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren
Den ideella föreningen Living for Others IYC Sweden i Stockholm beviljas drygt 75 000 kronor. Ungdomar mellan 20 och 26 år har satt igång matutdelningsprojektet ”Food for others” som hjälper familjer i behov av stöd med matutdelning. Organisationen bekämpar även ekonomisk utsatthet och matsvinn i Stockholms-området.

Lista på alla beviljade bidrag finns på mucf.se:
https://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ungdom. Läs mer här.

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer här.