Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga skapar EU:s framtid i Växjö

2023-03-20 - 08:15

På måndagen inleds EU:s ungdomskonferens i Växjö. Unga delegater från hela EU deltar och ska gemensamt bidra till att skapa EU:s framtid.

Nu kommer drygt 230 unga delegater från hela EU samt från Island och Ukraina för att diskutera frågor kopplade till EU:s 11 ungdomsmål. EU:s ungdomskonferens i Växjö pågår den 20–22 mars. Den är en del av EU:s ungdomsdialog. Den samlar in synpunkter från unga i hela unionen för att sedan bli rekommendationer till medlemsstaterna. De slutsatser som dras under dagarna i Växjö läggs så småningom fram för EU:s ministerråd. 

Syftet är att involvera ungdomar i diskussioner och överläggningar med beslutsfattare om den sociala dimensionen av ett hållbart Europa för unga. Fokus ligger på de europeiska ungdomsmålen om inkluderande samhällen och ett hållbart grönt Europa. 

– Det är en stor glädje och ära för oss att få delta i arrangemanget av ungdomskonferensen. Den är en del av Sveriges ordförandeskap i EU och en viktig del där unga pratar om unionens viktiga framtidsfrågor. Under mer än ett år har deltagarna ordnat ungdomsdialoger där unga fått föra fram sina tankar till beslutsfattare i EU, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I Sverige är det LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer – som organiserar ungdomsdialogen med hjälp av MUCF.

– Vi hoppas att konferensen leder till att fler unga intresserar sig för att delta i EU:s ungdomsdialog. Under det senaste året har många aktiviteter anordnats och i Växjö ska de sista formuleringarna kring synpunkterna tas fram och sedan förrmedlas till EU:s beslutsfattare. Dagarna i Växjö skapar viktiga förutsättningar för unga i Europa att diskutera viktiga budskap, avslutar Lena Nyberg.

I samband med konferensen finns det möjlighet till intervju- och fototillfällen med Sveriges ungdomsdelegater Emma Wedner och Isak Öhrlund och statssekreterare Petra Noreback. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg finns också på plats.

Måndagen den 20 mars kl 18.30–22.00 hålls en middag på Kungsmadskolan. Det är Hotell- och restauranglinjen vid skolans årskurs 3 som är värd för middagen, de lagar och serverar mat åt alla delegater på temat Av unga för unga. 

Onsdagen den 22 mars kl 12.45–13.15 är statssekreterare Petra Noreback, ungdomsdelegaterna och andra företrädare på plats för att svara på medias frågor.

Obligatorisk föranmälan gäller till båda tillfällena. Kontakta omgående press@mucf.se eller på 010-160 10 20, senast kl 14.00 den 20 mars. 

EU:s ungdomskonferens äger rum i Växjö Konserthus. 

Regeringskansliet, Växjö kommun, MUCF och LSU är arrangörer av konferensen i Växjö.

Läs mer om EU:s 11 ungdomsmål och EU:s ungdomsdialog

Lär mer om Europaåret för unga 2022