Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga romer diskrimineras och trakasseras – MUCF föreslår insatser i ny delrapport

2023-03-23 - 12:00
Romska flaggan
Romska flaggan

Många unga romer i Sverige känner sig otrygga på grund av sin romska identitet. Hälften uppger att de inte ens vill berätta att de är romer. Det behövs ett långsiktigt arbete för att stärka unga romer och deras ställning i samhället.

I en delrapport till regeringen pekar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ut insatser för att förebygga och motverka antiziganism. Genom historien har romer systematiskt blivit förföljda, diskriminerade och trakasserade. Fördomar och diskriminering kring romer genomsyrar fortfarande många delar av vårt samhälle. Inte minst är det de unga som drabbas.

Romska organisationer vittnar om att barn och unga utsätts för diskriminering, mobbning och trakasserier och att det får konsekvenser som dåligt självförtroende, låg studiemotivation och psykisk ohälsa. Enligt en undersökning från Länsstyrelsen i Stockholm säger varannan romsk person i åldern 13 – 25 år att de inte känner sig trygga nog att säga ett de är romer, vare sig i skolan eller på fritiden. De känner sig utsatta på grund av de fördomar som finns om romer och det är vanligt att de känner oro som kan leda till minoritetsstress med förhöjd vaksamhet och en beredskap för att bli orättvist och negativt behandlad.

– Diskriminering och trakasserier av unga romer begränsar deras rätt till trygghet, utveckling och sin identitet som nationell minoritet. Unga romer har rätt till goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling på samma villkor som alla andra unga. Därför behövs nya och fler insatser för att förebygga och motverka antiziganismen i Sverige, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Idag, den 23 mars, skriver Lena Nyberg i en debattartikel i Dagens Samhälle om vilka insatser som behövs för att förebygga och motverka antiziganismen i Sverige. Läs Lena Nybergs debattartikel i Dagens Samhälle

Under våren 2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism. MUCF har nu lämnat in en delrapport för uppdraget. I den presenteras MUCF:s erfarenheter från tidigare uppdrag kopplade till regeringens strategi för romsk inkludering, hur uppdraget har påbörjats samt slutsatser och bedömningar så här långt.

MUCF har bland annat kommit fram till följande:

  • Det finns ett stort behov av insatser för att förebygga och motverka antiziganism och att insatserna görs bäst genom lokal samverkan mellan kommuner och civilsamhällesaktörer. Arbetet behöver också ske i tätt samarbete med de romska föreningarna och insatserna ska vara väl förankrade hos målgruppen.
  • Det behövs insatser för att stärka unga romers identitet, unga romers kompetens behöver tas till vara och representationen av romer i offentlig verksamhet behöver stärkas.
  • Unga romers medvetenhet om sina rättigheter behöver höjas men det behövs också insatser för att öka kunskapen om romer hos majoritetsbefolkningen.
  • Det behövs olika former av resursstöd till unga romer så att de själva kan genomföra insatser som bidrar till ökad synlighet och kunskap om unga romer och unga romers utsatthet för antiziganism.

Läs rapporten Förebygga och motverka antiziganism