Hoppa till huvudinnehåll
 

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

2020-06-24 - 09:24

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt.

- Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

- Ett viktigt krav för att kunna få ta del av bidraget är att verksamheten som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer ska ha bedrivits i minst två år, säger Kenneth Condrup.

MUCF prövar nu ansökningarna i sedvanlig ordning och i enlighet med de kriterier som anges i förordningen. Ansökningsperioden var 7 juni – 21 juni och myndigheten planerar att kunna ta beslut redan den första veckan i juli. Utbetalning av bidrag sker preliminärt under vecka 28. 

Med anledning av coronaviruset fick MUCF i april även i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till civilsamhällets organisationer. MUCF samverkar även med andra myndigheter för att till exempel informera om hur civilsamhället påverkas av statens generella stödinsatser för att möta coronakrisen, i frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället. 

Mer information om hur medlen fördelas finns på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

Läs mer om satsningen på civilsamhällets organisationer på regeringen.se

Se den pressträff som vice statsminister Isabella Lövin samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind höll den 12 maj med anledning satsningen på samhällets mest utsatta och mot äldres ensamhet under coronakrisen.

Läs mer om MUCF:s informationsuppdrag på vår hemsida,