Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer göra stor nytta. Regeringen har därför beslutat om ett tillfälligt organisationsbidrag som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin. 

Den 1 juli 2020 tog MUCF beslut om vilka verksamheter som får bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. 

Illustration för bidraget till insatser för socialt särskilt utsatta människor.

Organisationer som beviljats bidrag

Bidraget på totalt 48 miljoner kronor fördelas till nedan 17 organisationer. Totalt fick MUCF in 231 ansökningar. 

Organisation / Beviljat bidrag                               
Sveriges Stadsmissioner / 10 000 000 kronor                   
Frälsningsarmén / 5 697 000 kronor                           
Svenska Röda Korset / 5 530 000 kronor                       
Svenska kyrkan / 5 000 000 kronor                            
Romska Ungdomsförbundet / 3 600 000 kronor                   
Läkare i Världen / 3 520 000 kronor                           
Förenade Islamiska Föreningar / 3 000 000 kronor              
Hela Människan / 3 000 000 kronor                             
Ny Gemenskap / 2 820 000 kronor                               
Föreningen S:ta Clara kyrka / 1 500 000 kronor                
Romersk-katolska kyrkan / 1 200 000 kronor                     
Equmeniakyrkan nationell enheten / 1 089 392 kronor           
Convictus / 500 000 kronor                                                     
Agape / 462 000 kronor
Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus / 460 000 kronor
Räddningsmissionen / 385 608 kronor
Stöttepelaren / 236 000 kronor 

Viktiga datum 

  • Bidraget gick att söka mellan den 7 juni och den 21 juni
  • Beslut om bidrag fattades den 1 juli
  • Utbetalning av bidraget sker preliminärt under vecka 28
  • Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2020. 

Vem var behörig att söka bidraget?

Observera att andra associationsformer, till exempel stiftelser och kommuner, inte är berättigade till bidraget.

Mer information om förutsättningarna och kriterierna för att söka statsbidraget finns att läsa i Förordning (2020:439). Observera att den 12 juni tog regeringen beslut om en förändring i Förordning (2020:439) om vilka verksamheter som var behöriga att söka bidraget. Förändringen finns att läsa i Förordning (2020:494).

Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer 

Förordning (2020:494) om ändring i förordningen (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer   
                                                        

Hur ska bidraget användas

Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget kan täcka kostnader för verksamhet under hela 2020. Det har därför gått bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under 2020 (från och med 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin. 

Bidragets storlek

Regeringens satsning omfattar 50 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor ska fördelas i organisationsbidrag med anledning av coronapandemin.