Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer göra stor nytta. På en pressträff i maj 2020 presenterade Kultur- och demokratiminister Amanda Lind regeringens satsning för samhällets mest utsatta under coronapandemin. 

MUCF fick i uppdrag att fördela 48 miljoner kronor i statsbidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Intresset för statsbidraget var stort och när ansökan stängde hade MUCF tagit emot 231 ansökningar. Av dessa fördelades statsbidraget mellan 17 organisationer.

Gjorde statsbidraget någon nytta?

Med statsbidraget följde en möjlighet att dokumentera och visa om och hur statsbidraget gjorde nytta för samhällets mest utsatta. Utifrån geografi, verksamheternas inriktning, storlek och målgrupp samt omfattningen på bidraget, valde MUCF ut fem organisationer. Under juli och augusti 2020 besökte vi dessa verksamheter. Resultatet presenteras i fem korta filmer, producerade av Emil Wesolowski. Tillsammans med material från Regeringskansliet och MUCF skapar dessa fem filmer även en lite längre berättelsen som tar sin början på Amanda Linds presskonferens. I filmen hör du även MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg kommentera statsbidraget.

Föreningen Frihamnen driver Hemlösas Hus

Till Hemlösas Hus i Helsingborg välkomnas hemlösa. Här erbjuds frukost, varm lunch, hygienutrymmen och kläder till gästerna. 

Läkare i världen

Läkare i världen är en riksorganisation med verksamhet på flera platser i Sverige. Hit välkomnas utsatta EU-medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård.

Frivilligorganisationen Agape

Agape finns i Göteborg och vänder sig till ensamkommande asylsökande. Här erbjuds gästerna till exempel samtalsstöd, olika fritidsaktiviteter, läxhjälp, mat och boende. 

Föreningen S:ta Clara Kyrka

S:ta Clara Kyrka finns i Stockholm och vänder sig till hemlösa, EU-migranter, migranter från andra delar av världen, utsatta kvinnor med eller utan barn, samt psykiskt sjuka människor. Här får gästerna hjälp med mat, kläder, ekonomiskt stöd och under vinterhalvåret erbjuds även natthärbärge. 

Sveriges stadsmissioner

Sveriges stadsmissionen är en riksorganisation som vänder sig till hemlösa, EU-medborgare, papperslösa och andra som lever i fattigdom och utanförskap. Gästerna får hjälp med hygien och mat, men erbjuds också gemenskap och delaktighet samt samhällsinformation på flera olika språk. 

Organisationer som beviljats bidrag

Bidraget på totalt 48 miljoner kronor fördelades till följande 17 organisationer. 

Organisation / Beviljat bidrag                               
Sveriges Stadsmissioner / 10 000 000 kronor                   
Frälsningsarmén / 5 697 000 kronor                           
Svenska Röda Korset / 5 530 000 kronor                       
Svenska kyrkan / 5 000 000 kronor                            
Romska Ungdomsförbundet / 3 600 000 kronor                   
Läkare i Världen / 3 520 000 kronor                           
Förenade Islamiska Föreningar / 3 000 000 kronor              
Hela Människan / 3 000 000 kronor                             
Ny Gemenskap / 2 820 000 kronor                               
Föreningen S:ta Clara kyrka / 1 500 000 kronor                
Romersk-katolska kyrkan / 1 200 000 kronor                     
Equmeniakyrkan nationell enheten / 1 089 392 kronor           
Convictus / 500 000 kronor                                                     
Agape / 462 000 kronor
Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus / 460 000 kronor
Räddningsmissionen / 385 608 kronor
Stöttepelaren / 236 000 kronor 

Vem var behörig att söka bidraget?

Observera att andra associationsformer, till exempel stiftelser och kommuner, inte är berättigade till bidraget.

Mer information om förutsättningarna och kriterierna för att söka statsbidraget fanns att läsa i Förordning (2020:439). Notera att regeringen den 12 juni tog beslut om en förändring i Förordning (2020:439) om vilka verksamheter som var behöriga att söka bidraget. Förändringen finns att läsa i Förordning (2020:494).

Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer 

Förordning (2020:494) om ändring i förordningen (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer   
                                                        

Hur ska bidraget användas

Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget kan täcka kostnader för verksamhet under hela 2020. Det har därför gått bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under 2020 (från och med 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin. 

Bidragets storlek

Regeringens satsning omfattar 50 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor ska fördelas i organisationsbidrag med anledning av coronapandemin.