Hoppa till huvudinnehåll
 

Starka budskap från unga inför EU:s ungdomskonferens i Växjö

2023-03-01 - 07:30

”EU måste se till att ungdomar är sysselsatta. EU måste jobba med att stoppa inflationen. Mer billig och grön energi behövs. Det är viktigt att EU arbetar för fred i hela världen – vi vill inte ha fler världskrig!” Det är några av budskapen från unga som presenteras på en installation utanför Växjö Konserthus inför EU:s ungdomskonferens.

Till EU:s ungdomskonferens i Växjö den 20-22 mars kommer 250 delegater från hela EU för att diskutera frågor kopplade till EU:s 11 ungdomsmål. Konferensen är en del av EU:s ungdomsdialog, där synpunkter från unga i hela EU samlas in för att bli rekommendationer till medlemsstaterna. De slutsatser som man kommer fram till på konferensen i Växjö kommer att läggas fram för EU:s ministerråd.

Installationen Tankebarometern visualiserar ungdomars tankar och åsikter kring EU-frågor lagom till ungdomskonferensen. Den är ett resultat av ett samarbete mellan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Växjö kommun under Europaåret för unga 2022, som MUCF varit nationell samordnare för i Sverige. Som en del av det uppdraget har myndigheten samlat in åsikter, kommentarer och frågor kring EU från unga i hela Sverige.

− Vi vill att budskapen vi samlat in under Europaåret för unga ska synas, höras och diskuteras. Ungdomskonferensen i Växjö är den perfekta plattformen att dela budskapen på, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

Växjö kommun höll i slutet av januari en workshop med ungdomar från Växjö för att få lokal input till Tankebarometern. 

− Tankebarometern ger ungas syn och upplevelser på viktiga frågor i deras vardag. Vi vill bidra till att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka och då var det en självklarhet att dels samarbeta med MUCF, dels att anordna workshopen för att lyssna på vad unga tycker och tänker, säger Lotta Rosvall-Larsson, fritidssamordnare i Växjö kommun. 

De totalt 20 budskap som nu presenteras på både svenska och engelska på Tankebarometern är en kombination av de svar som kommit in via MUCF:s enkät och det som diskuterades på workshopen i Växjö.

− Målet är att väcka intresse bland unga för arbetet i EU och EU:s viktiga roll men det är minst lika viktigt att beslutsfattare i EU tar ungas åsikter på allvar och låter unga komma till tals, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör. Det är ungas budskap till beslutsfattare som är det viktiga under dessa dagar i Växjö. Att vi kan presentera Tankebarometern så att den är synlig och tillgänglig för alla, inklusive de EU-delegater som kommer till Växjö, tycker vi är viktigt.

Tankebarometern är monterad utanför Konserthuset på Västergatan 11–13 i Växjö fram till slutet av maj. Ungdomskonferensen pågår 20–22 mars i Konserthuset men är inte öppen för allmänheten.

Läs mer om EU:s 11 ungdomsmål och EU:s ungdomsdialog

Lär mer om Europaåret för unga 2022