Hoppa till huvudinnehåll
 

Seminarium om barn- och tvångsäktenskap: Hur förhindra, hur ge skydd och stöd?

2023-10-23 - 08:30

Den 27 oktober sänder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett digitalt seminarium på temat ”Barn och tvångsäktenskap”. Några av Sveriges experter kring hedersrelaterat våld och förtryck deltar.

– Vi vet att det finns barn i Sverige som blir bortgifta mot sin vilja, hur många det är vet vi inte. Efter sommarloven rapporterar exempelvis många skolor om barn som saknas vid terminsstarten. Ofta vet inte skolpersonal var de befinner sig eller vad som hänt dem. Vi måste skaffa oss verktyg för att förhindra att detta sker, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot svensk lag och en kränkning av mänskliga rättigheter. Trots detta blir ett stort antal barn och unga i Sverige övertalade, pressade, tvingade eller hotade till att gifta sig med någon som familjen eller släkten valt. Barn- och tvångsäktenskap drabbar främst flickor men även pojkar.

– Barn- och tvångsäktenskap leder till allvarliga konsekvenser för barn och ungas hälsa, utveckling och möjlighet till skolgång. Det är därför viktigt att vi gemensamt tar ett ansvar för att dessa barn och unga får det skydd och stöd som de har rätt till, säger Lena Nyberg .

På seminariet den 27 oktober beskrivs hur situationen ser ut i dag, aktuell lagstiftning, vilka riskfaktorer som finns och vilka signaler vuxna bör vara vaksamma på. Seminariet belyser också grupper som är särskilt utsatta, som unga hbtqi-personer och unga med en intellektuell funktionsnedsättning. Arrangörer är MUCF i samverkan med Migrationsverket, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Jämställdhetsmyndigheten och UMO (som driver sajterna UMO.se och Youmo.se). Seminariet är en del MUCF:s utbildningspaket ”Rätt att veta!”.

– Det är viktigt att yrkesverksamma och andra vuxna som möter barn vet hur de kan upptäcka om ett barn riskerar att bli bortgift. Det är också viktigt att de har kunskap om hur de kan bemöta och skydda dessa barn, säger Madeleine Söderberg, moderator för konferensen.

Hon är även sakkunnig i hedersrelaterat våld och förtryck och utvecklingsledare på MUCF.

Seminariet är digitalt och pågår kl.08:15 – 12:00. Några av programpunkterna är:

  • Lagen på utsattas sida. Medverkande: Gunilla von Wachenfeldt, advokat och specialiserad på hedersvåld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor.
  • Bortförda barn och unga – hur kan vi ge skydd och stöd? Medverkande: Maria Elowsson, utredare Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Matilda Eriksson, utredare Jämställdhetsmyndigheten.
  • Barn och unga med intellektuella funktionshinder – vad finns det för forskning och vad kan vi lära från den? Medverkande: Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  • Unga hbtqi-personer och tvångsäktenskap - erfarenheter och bemötande. Medverkande: Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning.

Det kommer även att finnas möjlighet för journalister att intervjua medverkande i anslutning till sändningen som sker från Stockholm.

Förfrågningar om intervjuer och för mer information, kontakta press@mucf.se

Läs hela programmet och anmäl dig till seminariet på mucf.se